<![CDATA[]]>

”Ge mer riskkapital till nya företag”

Anders Andersson

Publicerades: 2 juli, 2013

Låna ut statliga pengar till innovationsföretagen redan innan de börjar tjäna pengar. Inkubatorerna på landets universitet och högskolor tycker att staten måste våga ta högre risker för att stötta nya affärsidéer. Det framgick av en debatt i Almedalen under tisdagen.

Rubriken på Almis seminarium var ”Vad krävs för att Sverige ska kunna skapa företag i världsklass?” Mer riskkapital, blev svaret på den frågan från flera av debattdeltagarna. En av dem var Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv.

Sverige ligger i topp när det gäller forskning och patent. Men i andra länder får nya innovationsföretag betydligt mer finansiell hjälp.

Landets fem största inkubatorer har under de senaste tio åren aktivt medverkat till att starta flera hundra företag som sammanlagt omsätter 1,7 miljarder kronor och har närmare 2 000 anställda. Intäkterna i dessa företag kommer till största del från export.

– Det kunde bli betydligt fler om statens företagarfonder vågade ta större risker och satsa pengar redan i företagens startskeden, sa Andrzej Brud, vd Chalmers Innovation i Göteborg (bilden).

Han och Pär Hedberg, chef för den störste inkubatorn Sting i Stockholm, har funnit att det finns 17 miljarder i Almi Invest, Industrifonden, Norrlandsfonden och Fouriertransform att användas som företagsstöd. Av dessa statliga pengar är endast 16 procent avsedda för företagens tidigare skeden (såddinvesteringar).

– Det är då i början när bankerna inte finansierar som statliga pengar behövs som allra bäst, menade Andrzej Brud under debatten.

– Ska dessa innovationsbolag växa för att utveckla säljbara produkter så måste de agera på internationella marknader. Detta kräver kapital för att de inte ska bli omkörda av konkurrenter utomlands som i sina länder fått bättre stöd, säger han.

De stora inkubatorerna med Stings Pär Hedberg  i spetsen har nu fem konkreta förslag om hur situationen skulle kunna förbättras för både företagens och Sveriges ekonomi:

  1. Bilda 3-5 regionala såddfonder med på ca 300 miljoner i vardera, med hälften statliga och hälften privata medel.
  2. Inför ett system med skatterabatt för privata investerar i högriskbolag efter engelsk modell.
  3. Ge Almi/Innovationsbron i uppdrag att använda ett antal inkubatorer som distributör av låneprodukter som de erbjuder bolag i tidiga skeden genom en licens som kan dras in om inkubatorn inte uppfyller uppsatta krav.
  4. Ge i uppdrag åt de statliga investeringsbolagen att vikta om sina investeringar så att minst 40 procent av årligt investerat belopp går till bolag som ännu inte börjat fakturera.
  5. Ge i uppdrag till något av de statliga investeringsbolagen att bidra till och investera i en svensk affärsängel ”matchmakingfond”, tillsammans med Europeiska Investeringsfonden.

Politikerna Mikael Damberg(s) och Mats Odell(kd) som deltog i nästa Almi-debatt nappade direkt på flera av dessa förslag.