<![CDATA[]]>

Här är din strategi för 2009

Anders Andersson

Publicerades: 14 januari, 2009

Har aktiebörsen nått botten nu? Anders Andersson ger här råd om hur du bäst hanterar dina och företagets pengar under 2009.


År 2008 blev rekorddåligt på börsen. Ned 42 procent!

 Alla hårt prövade aktiesparare och aktiefondssparare undrar om det nu ska vända upp.

– Nu  kan det väl inte blin sämre, säger en del.

Visst kan det bli det.  Kurserna kan mycket väl fortsätta ned ett bra tag till. Men experterna tror ändå att 2009 inte blir lika uselt som 2008.

Ingen kan veta säkert hur du bäst ska göra. Men inte är finanskrisen bortblåst, och den svenska lågkonjunkturen har bara börjat. Det finns argument för både pessimister och optimister.

Detta talar för att nedgången och börsoron kan fortsätta:

- Finanskrisen kan fortsätta och bli ännu värre. De grundläggande problemen med den vidlyftiga utlåningen i USA, som skapat stora finansproblem över hela världen, är inte borta. Och börsföretagen kan fortfarande få svårt att hitta investeringskapital.

– Förtroendet före aktier och aktiefonder har fått sig en rejäl knäck. Många sparare är brända och flyr till säkrare placeringar. 

– Lågkonjunkturen kan fördjupas ytterligare.  , Efter alla varsel minskar både konsumtion och investeringar snabbt.

Men det finns också argument för att börsen kan vända upp:


- Rekylchans. Efter stora nedgångar kommer det rekyler uppåt.  Många investerare har stora kapital som de är beredda att lägga i aktier, och när många ser köptillfällen kan kurserna dra uppåt mycket snabbt. 

– Kursnivån. Många aktier anses vara billiga, även om vinsterna blir lägre än vad experterna ansåg för några månader sedan när kurserna var mycket högre. 

– Räntan är på väg ned. Efter två kraftiga riksbankssänkningar är reporäntan nu nere i 2 procent. Med lägre räntor blir aktier intressantare än ränteplaceringar. Lägre räntor kan dessutom få fart på både konsumtion och investeringar.

Hur du själv nu ska göra beror på om du tror mest på optimistargumenten eller pessimistargumenten. Handla på ett av dessa tre sätt:

1. Optmiststrategi. Om du känner dig optimistisk och inte har alltför stor del aktiefonder kanske du kan satsa lite försiktigt på breda aktiefonder eller svenska aktier som ser nedkörda ut. Köp då lite vid olika tillfällen.

2. Pessimiststrategi. Om du känner dig pessimistisk, vill minska din risk och har mycket aktier och aktiefonder kanske du däremot ska göra dig av med en del.

Kanske är det då dags att sälja en gammal allemansfond som kan ge dig reavinster att kvitta förluster mot i deklarationen. Om du håller med experterna som tror på ytterligare kraftiga räntesänkningar kan långa räntefonder (obligationsfonder) vara ett intressant alternativ, eftersom kursen på dessa stiger när marknadsräntan väntas sjunka.

3. Strategi för de osäkra. Är du osäker så avvakta. Gör ingenting just nu, men var beredd att göra något senare när du känner dig mer säker på läget ? om det nu någonsin går att känna sig säker.