<![CDATA[]]>

Inbrotten hos småföretagare ökar

Camilla Björkman

Publicerades: 27 januari, 2012

Antal inbrott hos småföretagare har ökat med 40 procent de senaste tre åren. Så här förebygger du att tjuven kommer in hos dig.

Siffrorna kommer från försäkringsbolaget If. Av inbrotten sker nästan hälften (48 procent) via fönster som är dåligt skyddade. Magnus Wallén, specialist inom företagsförsäkring på If, säger att de företagare som satsar på att förebygga inbrott drabbas i väsentligt lägre grad än övriga.

– Ett inbrott medför oftast onödigt merarbete och kan resultera i intäktsbortfall så att arbeta med förebyggande åtgärder är ofta en bra investering, säger han och ger bland annat följande råd för att förebygga inbrott:

  • Installera ett godkänt inbrottslarm, gärna med övervakad ledning.
  • Satsa på belysning utanför lokalen.
  • Skaffa gallergrind eller rullgaller.
  • Montera bakkantssäkring på utgående dörr och dörrlås som inte har något invändigt vred och vrid ned nyckeln ett helt varv vid låsning.
  • Förvara kontanter och stöldbegärliga varor i värdeskåp eller annat inbrottsklassat skåp.
  • Installera fönsterlås, galler, rullager, polykarbonatskiva eller laminerat glas för öppningsbara fönster vars nedre kant sitter lägre än fyra meter över marken, eller som är lätta att nå till exempel från balkong, tak eller stege.