Låna 150 000 utan säkerhet

Anders Andersson

Publicerades: 26 juni, 2014

En ny typ av mikrolån från Almi utan säkerhet och amortering ska ge nya möjligheter för kvinnor, ungdomar och invandrare att starta nya småföretag.

Det är ett enkelt lån med dessa villkor:

  • Företag med mindre än tio anställda kan låna upp till 150 000 kr.
  • Ingen säkerhet eller medfinansiering från någon bank.
  • Ingen amortering under det första året.
  • Lånet riktar sig främst till entreprenörer med utländsk bakgrund, kvinnor och unga som vill starta och utveckla mikroföretag.
  • Almis kreditprövning baseras främst på entreprenörens förutsättningar att lyckas och affärsidéns möjligheter.

Den nya Mikrolånet lanseras först under en testperiod i de fem länen Västmanland, Örebro, Gävleborg, Dalarna och Östergötland. Om lånet möter ett behov och visar sig framgångsrikt är målsättningen att erbjuda det nya Mikrolånet över hela landet.

Det är ett samarbetsavtal med Europiska investeringsfonden som gett Almi denna nya möjlighet.  En särskild organisation inom EU för mikrolån står för säkerheten.

– Jag är mycket glad att Almi genom detta samarbete har möjlighet att erbjuda entreprenörer som vill starta och utveckla mikroföretag bättre förutsättningar. Det är bra att EU avsätter stora finansiella resurser för att medlemsländerna ska kunna erbjuda bättre kapitalvillkor vid  kreditgivning, säger Göran Lundwall, vd och koncernchef Almi Företagspartner AB.