Lättare att låna till lägre ränta när lag om säkerhet ändras

Anders Andersson

Publicerades: 14 januari, 2009

Nästa år ska småföretagare kunna låna mer till lägre ränta. Det blir konsekvensen av att 100 procent och inte 55 procent av företagarnas lösa tillgångar får användas som kreditsäkerhet fr o m nästa år.

Fram till den 1 januari 2004 kunde svenska företagare använda 100 procent av värdet i sina företagsinteckningar när de behövde ta ett banklån för att exempelvis köpa nya maskiner eller genomföra andra investeringar. Men så ändrades plötsligt förmånsrättslagen så att endast 55 procent av företagets värde kunde användas som säkerhet. Institutet för tillväxtpolitiska studier konstaterade att förändringen lett till försämrade kreditmöjligheter för företag. I en lagrådsremiss vill regeringen därför nu återställa procentsatsen till 100 procent. På organisationen Företagarförbundet jublar man. Förbundet har länge lobbat för att få igenom denna förändring:
– Det är en stor framgång för landets småföretagare. Detta är oerhört positivt för småföretag på landsbygden, som är de som drabbats värst av lagen. Vi räknar med att 150 000 företag nu kan omförhandla sina krediter, säger Per Lidström, ordförande i Företagarförbundet.

När förmånsrätten sänktes till 55 procent fick många småföretagare försämringar. En del tvingades att finansiera sin maskiner med leasinglösningar när de inte fick banklån. När de nu kan använda 100 procent av sina tillgångar som säkerhet för krediter har de möjlighet att förhandla om sina lånevillkor med banken så att räntan sänks. Här är några nya möjligheter: 

– Se över alla lösningar med factoring och leasing och se efter om de kan bytas ut mot bankkrediter, som alltid ger lägre ränta. För tjänstebil är dock leasing den bästa lösningen, eftersom halva momsen då kan dras av. 

– Om du lånat med personlig borgen bör du försöka byta ut den säkerheten mot säkerhet i företagets tillgångar. 

– Gå till banken och se över hela företagets kreditsituation och omförhandla räntan. Spela ut bankerna mot varandra.