<![CDATA[]]>

Matföretagare – här finns pengar att hämta

Camilla Björkman

Publicerades: 13 december, 2010

Nu kan alla företagare som på olika sätt stärker livsmedelsområdet söka pengar från Jordbruksverket. Skicka in din ansökan före den 31 januari. Här är kriterierna för din ansökan.

Har du ett projekt som bidrar till att utveckla matlandet Sverige? Då finns det pengar att hämta hos Jordbruksverket. De utlyser nu möjligheten att söka bidrag för projekt som främjar innovation, utveckling och högre kompetens inom livsmedelssektorn.

Bakgrunden är att regeringen 2007 beslutade om en satsning att stärka livsmedelsområdets konkurrenskraft, underlätta företagande, skapa nya arbetstillfällen och bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan.

Nu drar satsningen igång. Senast den 31 januari måste din ansökan ha kommit in, meddelar Jordbruksverket. Du måste själv finansiera projektet till 50 procent med icke-offentliga medel eller tid och det måste genomföras under 2011.

För att du ska få pengar till ditt projekt måste utvecklingsinsatsen vara av allmän nytta och spridningen av resultatet stor. Bra att veta för småföretagare är också att pengarna inte är avsedda för satsningar i enskilda företag eller till drift av din befintliga verksamhet. Här är de områden som prioriteras:

  • Utveckling av nya produkter, processer eller tekniker med anknytning till livsmedelsförädling och livsmedelssäkerhet.
  • Måltid i offentlig sektor: Insatser som förbättrar matupplevelsen och kunskapen om måltiden inom det offentliga.
  • Exportsatsningar: Kompetensutveckling inom marknadsföring, försäljning, mässteknik, förpackningar och interkulturell kommunikation.
  • Ekologisk och hållbar produktion: Projekt som påverkar fler att ställa om till ekologiskt lantbruk samt projekt som främjar den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel inkluderas.
  • Gastronomi, måltid och kvalitativ mat: Insatser på området som bidrar till en höjd upplevelse av maten som serveras och på måltiden som helhet.
  • Naturgivna råvaror: Projekt som bidrar till en ökad tillgång för konsumenter av vilt och fisk baserad på lokala naturgivna råvaror i kombination med upplevelser i och nära den svenska naturen, samt diversifiering och nya samarbetsformer.

Läs mer om projektet och hur du ansöker här.