<![CDATA[]]>

Maud ger företagarna mer Almipengar

Anders Andersson

Publicerades: 30 januari, 2009

-Bankerna är njugga med att låna ut pengar till småföretagen, säger Maud Olofsson och höjer gränsen för mikrolån från 100 000 till 250 000 kr.
.
– I dag är det många företag som har svårt att få tillgång till kapital. Man har för litet eget kapital, bankerna är lite njugga när de ska låna ut pengar och man har svårt med säkerheter. Höjningen av mikrolånen är nu ett sätt att stödja dessa företag, säger näringsminister Maud Olofsson.

För Almis mikrolånen, som ges till små nystartade företag, finns inget krav på säkerhet. Med hjälp av dessa lån på upp till 250 000 kr hoppas nu både Almi och näringsministern att företagen ska få muskler att växa och helst anställa.

Almilån kräver i regel att företaget också får banklån. Det ska nu räcka med att banken ställer upp med 20 procent av finansieringsbehovet. Lånet från Almi kan sedan täcka upp till t 80 procent. Den tidigare gränsen för Almis medverkan var 50 procent. Om ”synnerliga skäl” finns får nu hela det beräknade finansieringsbehovet täckas.

Almis roll är att stimulera de som har svårt att få tillgång till de här kapitalen på marknaden. Där har man sett hur lånebehovet ökat kraftigt:

– Många företag har finansiella problem, både likviditets- och kassaproblem, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi.

En undersökning som Almi gjorde i december visar hur bankernas inställning har förändrats. Drygt hälften av bankcheferna bedömer att utlåningen till företag kommer att minska i år.

På Almi har man kunnat konstatera att det, liksom bland de större företagen, främst är tillverkningsindustrin och underleverantörer till fordonsindustrin som har stora problem.