<![CDATA[]]>

Men inga pengar för att få företagen att anställa

Redaktionen

Publicerades: 26 augusti, 2009

Statsminister Fredrik Reinfeldt har fått alla regeringspartier med sig på en arbetsmarknadssatsning på 8,4 miljarder i höstbudgeten. Men några pengar som ska stimulera småföretagen att anställa arbetslösa finns inte med. Det handlar mest om utbildningsplatser och ”beredskapsjobb” inom offentliga sektorn.

I budgetsamtalen har regeringspartierna enats om att satsa närmare 4,5 miljarder kronor på 23 000 utbildningsplatser under 2010 och 2011 och 3,9 miljarder kronor på 54 000 platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för kort- och långtidsarbetslösa.

En form av beredskapsarbete som kallas Lyft införs. Detta kan gälla extra arbeten inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Drygt två miljarder satsas på 40 000 sådana platser inom stat, kommun och ideella organisationer.

Lyft ska vara som längst sex månader för personer inom jobb- och utvecklingsgarantin och tre månader för unga korttidsarbetslösa.

Arbetsförmedlingens anslag ökas med 600 miljoner kronor. En förhandlingsperson ska tillsättas för att säkra verksamheten.

620 miljoner går till 2 000 nya platser inom coachning, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling och 225 miljoner kronor för 1 000 nya platser i arbetsmarknadsutbildning.

I paketet finns också en särskild satsning på folkhögskolorna som omfattar 1 000 utbildningsplatser och som kostar 51 miljoner.

Två miljarder kronor går till 10 000 nya platser i den kommunala vuxenutbildningen 2001 och 2011, både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar. Antalet studenter som kommer att kunna utbilda sig inom yrkesvux uppgår då till drygt 28 000 under 2010 och 2011.

440 miljoner går till 3 000 nya platser inom yrkeshögskolan från hösten 2010 och 2011. Därmed kommer totalt 6 000 att kunna utbildas.

Två miljarder går till nya högskoleplatser 2010 och 2011. Pengarna motsvarar en expansion med cirka 20 procent i antagningen. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) konstaterar att partierna i opposition var kritiska till den utbyggnad som den socialdemokratiska regeringen gjorde tidigare, men enligt Björklund är den avgörande skillnaden att högskolorna nu får mer pengar till varje utbildningsplats.

Småföretagarorganisationerna hade hoppats på sänkta arbetsgivaravgifter, som skulle stimmulera till nyanställningar. Men på den punkten lär många småföretagare bli besvikna.