<![CDATA[]]>

Minskade regelkostnader – men långt kvar till målet

Camilla Björkman

Publicerades: 31 maj, 2010

Sedan 2006 har företagens administrativa kostnader för att följa regler minskat med 3,3 miljarder. Orsakerna är mindre krångel, enklare regelverk och mer effektiva e-tjänster. Men än är det långt kvar till regeringens ursprungliga mål.

Tid är pengar. Det vet varje småföretagare som i timmar slitit sitt hår över krångliga regler och att kontrollera att det administrativa är rätt och riktigt. Men företagens kostnader för att följa regler har minskat de senaste åren, det visar en ny undersökning från Tillväxtverket. Minskningen är 3,3 miljarder kronor, eller 3,4 procent.

– Det är företagens verklighet och vardag som ligger till grund för projektet. Varje minut de lägger på administration är tid som hade kunnat läggas på verksamheten. Enklare regler gör det lättare att starta, driva och utveckla företag. Därigenom skapas även ett bättre företagsklimat, vilket stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Men minskningen är fortfarande liten i jämförelse med de uppsatta målen. Regeringens mål för perioden 2006-2010 är att företagens administrativa kostnader ska minska med 25 procent, från en totalkostnad på 96,5 miljarder kronor. Tillsammans med minskade kostnader till följd av kommande förändringar i revisionsplikten bedöms den totala kostnaden minska med 5,9 miljarder kronor eller 6,1 procent. Om man även tar med andra nyligen beslutade förenklingar skulle minskningen kunna bli större – men det är fortfarande inte i närheten av 25 procent.

Inom några departement har målet dock överträffats. För Jordbruksdepartementet har de administrativa kostnaderna minskat med 37 procent. Integrations- och jämställdhetsdepartementet administrativa kostnader har minskats med 32 procent.

– Regelförenkling tar tid. Vi är på rätt väg, men arbetet behöver intensifieras för att göra livet lättare för dem som driver företag. De myndigheter som var tidigt ute och som målinriktat engagerat sig har lyckats bäst, säger Gunilla Svensson, enhetschef för Regelförenkling på Tillväxtverket.

För att nå 25-procentmålet förlängs nu måldatumet till 2012.

Har du som småföretagare märkt av att det är mindre regelkrångel? Vad tycker du om regeringens försök att minska krånglet? Lämna ett inlägg i vårt forum!