<![CDATA[]]>

Mörk tid för svensk ekonomi

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 15 april, 2013

Regeringen har överlämnat vårbudgeten. Och finansminister Anders Borg spår en tuff tid för Sverige – med ökad arbetslöshet och ett land som är inne i en nioårig svacka.

Redan i fredags kunde Driva Eget berätta om de viktigaste nyheterna för småföretagarna i den ekonomiska vårpropositionen.
I dag när den lämnades över till riksdagen märks en tung ekonomisk framtid för Sverige.

”En stark motvind från världsekonomin håller tillbaka återhämtningen i Sverige”, skriver Anders Borg i propositionen.
Tillväxten tros bli sämre än väntat under valåret 2014 och arbetslösheten spås öka till 8,4 procent 2014.
– Vi ser en väldig svängning i vad Anders Borg tror om arbetslösheten i dag än vad han sa i höstas. Nu målar han upp en mycket svartare bild än i höstas, kommenterar Annika Creutzer, Aftonbladets privatekonomiska expert.

För åren 2013 och 2014 väntas BNP utvecklas svagt: 1,2 procent respektive 2,2 procent.
Nu satsar regeringen därför på krisbekämpning i form av ytterligare cirka tre miljarder för de kommande två åren.

Bland satsningarna:

  • Närmare 25 000 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013-2014.
  • 700 miljoner kronor till drift och underhåll av järnvägar under 2013.
  • 80 miljoner kronor till regionalt tillväxtarbete under 2013-2014.

På DN Debatt skriver Anders Borg i dag att svensk ekonomi är inne i en nioårig svacka och att: ”Svag internationell efterfrågan, en stärkt krona, en hårdnande internationell konkurrens och den ekonomiska osäkerheten som bidrar till högt hushållssparande utgör tillsammans motvind för svensk ekonomi som försvårar för en normalisering av tillväxten. Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är stor och riskerna för en sämre utveckling överväger.”
 

LÄS OCKSÅ: Så kritiseras årets vårbudget och Din utdelning kan dubblas nästa år