<![CDATA[]]>

"Nu är mina hånade råd viktigare än någonsin"

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 9 mars, 2016

Driva Egets Anders Andersson ger sina bästa råd för hur du ska hantera både företagets och dina egna pengar. Aktieåret har börjat med ovanligt tvära kast – ena dagen går kurserna ned med ett par procent, en annan dag upp ungefär lika mycket. Det visar att mina två hånade råd är viktigare än någonsin och att det råder stor osäkerhet kring hur aktiebörsen just nu styrs. Detta kan ge dig lärdom om hur du bäst hanterar både företagets och dina egna pengar: LÄS HELA Anders inlägg här.    ]]>