<![CDATA[]]>

Nu sänks reporäntan

Camilla Björkman

Publicerades: 20 december, 2011

Reporäntan sänks till 1,75 procent. Det meddelade Riksbanken med chefen Stefan Ingves på tisdagsmorgonen, och pekade på osäkerheten i Euroområdet som orsak. Även räntebanan sänks.

Ovissheten i Euroområdet gör att Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.

I ett pressmeddelande som skickades ut på tisdagen skriver Riksbanken att ”osäkerheten kring de statsfinansiella problemen i framför allt euroområdet är fortsatt stor och i flera euroländer väntas större finanspolitiska åtstramningar än vad som tidigare antagits”.

Det skakiga läget gör att hushåll och företag konsumerar mindre. Man räknar därför med sjunkande inflationstryck.

Även räntebanan – den egna prognosen för reporäntan – sänks. Under hela 2012 väntas reporäntan ligga på 1,7 procent. Först under det fjärde kvartalet 2013 väntas den stiga till 2,4 procent (se diagram nedan).

Karolina Ekholm och Lars E O Svensson, ledamöter i riksbanksdirektionen, var oeniga med beslutet. De ville sänka reporäntan till 1,50 procent och räntebanan till att landa på en styrränta på 1,25 procent från och med andra kvartalet 2012 till och med tredje kvartalet 2013.