Nu slopas revisionsplikten

Camilla Björkman

Publicerades: 1 november, 2010

Den 1 november togs revisionsplikten för 250 000 småföretagare med aktiebolag bort. Reglerna gäller för dig som bland annat har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor och högst tre anställda. Läs här och diskutera i vårt forum om du tjänar på att ha kvar eller dumpa revisorn.

De nya reglerna om slopad revisionsplikt för småföretagare med aktiebolag gick igenom den 1 november. Från och med nu kan du alltså välja bort revisionen för det räkenskapsår som påbörjas efter den 1 november. Med andra ord: Har du kalenderår som räkenskapsår kan du välja bort revisionen under 2011 och årets bokslut blir i så fall det sista som din revisor ska revidera.

För att du ska slippa revisorn gäller att du har två av följande krav uppfyllda:

  • En nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor.
  • En balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor.
  • Högst tre anställda.

Ett alternativ till revisionen är en så kallad bokslutsrapport, ett dokument som visar att din redovisningskonsult följt en speciell arbetsgång vid upprättande av bokslut.

Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF), menar att bokslutsrapporten ger en bättre överblick över bolagets ekonomiska situation:

– För de allra flesta mindre företag är bokslutsrapporten tillräcklig för finansiärer eller andra affärspartner. Med tanke på dessa företags storlek är bokslutsrapporten oftast mer ändamålsenlig än en revisionsberättelse, skriver han i DI.

Men enligt Tomas Lindgren, ansvarig för mindre och medelstora företag på PWC, bör man komma ihåg skillnaderna mellan en bokslutsrapport och en revisionsberättelse.

– Bokslutsrapporten är ett instrument för bolagets ledning – men den är inte en granskningsrapport. Den är heller inte ett offentligt som kan delges till banker och leverantörer och ingår inte som en integrerad del i årsredovisningen, kontrar han.

För dig som enmansföretagare är det dock inte nödvändigt med en redovisningskonsult heller. Hur du gör efter idag beror på hur ditt företag och din situation ser ut. Är du ut beroende av stora leverantörer eller har flera ägare som inte har full insyn i bolaget, kan du tjäna på att behålla din revisor. Är du däremot enmansföretagare som sköter den största delen av bokföringen själv kan du klara dig utan. Läs fler argument för och emot revisorn här.

Kommer du att välja bort revisorn? Är slopad revisionspiikt en bra reform? Diskutera revisionsplikten i vårt forum.