Stora kritiken mot regeringens vårbudget: Har de glömt företagarna?

Ebba Arnborg

Publicerades: 18 april, 2024
Foto av: Ninni Andersson/Regeringskanslilet

”Under all kritik”. Årets ovanligt stora vårbudget får kritik från flera inflytelserika röster, när det kommer till satsningar för företag. Här är problemet, enligt sex av dem.

Enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M) är fokus i regeringens vårbudget ”att få fart på tillväxten”. Den är också ovanligt stor i år, med åtgärder på drygt 17 miljarder kronor – fyra gånger mer än förra året.

Trots det får den som letar efter satsningar för företag – som kan vara en riktig motor för just tillväxten – se sig besviken, de lyser nästan helt med sin frånvaro i årets vårbudget. Kritiken har också blivit stor.

Här är 6 röster om årets vårbudget:

Carl Bergkvist, chefsekonom på Stockholms Handelskammare. Foto: Josefine Bäckström.

Stockholms Handelskammare: Saknar konkursåtgärder

Satsningar på utbyggd laddinfrastruktur och för att attrahera internationell kompetens är välkomna inslag i årets vårbudget, menar Stockholms Handelskammare. Däremot har näringslivet och dess förutsättningar inte prioriterats, konstaterar de.

– Det hade krävts ytterligare åtgärder för att möta effekterna av konkursvågen i budgeten, säger Carl Bergkvist, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Benjamin Dousa, vd på Företagarna. Foto: press.

Företagarna: För lite företagsfokus

Politiken har fokuserat ”för lite på att underlätta för alla de företagare som ska generera de skattekronor som finansierar välfärden” i årets vårbudget, konstaterar Företagarna. De efterlyser bland annat sänkt arbetsgivaravgift, sänkt moms på el och sänkt elskatt.

– Till höstbudgeten är det dags att börja leverera politik för företagande och tillväxt, säger Benjamin Dousa, vd på Företagarna.

Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega. Foto: Kate Gabor.

Almega: Bekymmersamt

Även arbetsgivarorganisationen Almega pekar på personalkostnader som ett problem som de hade hoppats se lösningar på i årets vårbudget.

– Det är bekymmersamt att regeringen inte presenterar några långsiktiga reformer för att minska de höga kostnaderna för att anställa personal, trots att vi vet att Sverige har bland Europas högsta arbetsgivaravgifter, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Det blir underkänt, en tvåa på en femgradig skala.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Foto: Kate Gabor.

Svenskt Näringsliv: Underkänt

Viktiga satsningar för att få fart på tillväxten lyser med sin frånvaro i årets vårbudget, konstaterar Svenskt Näringsliv.

– Det blir underkänt, en tvåa på en femgradig skala. Det är för mycket av en krisbudget fortfarande med mer pengar till regioner och skolan än till tillväxtbefrämjande åtgärder, kommenterar Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande. Foto: Press.

Byggnads: Under all kritik

Trots alla konkurser i byggbranschen, saknar årets vårbudget satsningar för att få i gång bostadsbyggandet. Något som fackförbundet Byggnads riktar skarp kritik mot.

– Trots att branschen befinner sig i den djupaste krisen på decennier väljer regeringen att sticka huvudet i sanden och helt lämna branschen åt sitt öde. Det är under all kritik, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef och chefekonom på TechSverige. Foto: Kate Gabor.

TechSverige: Oroväckande

Satsningar på att attrahera internationell kompetens och regelförenklingar för svenska företag är välkomna inslag i årets vårbudget, enligt branschorganisationen TechSverige. Däremot saknar de satsningar på att bygga ett konkurrenskraftigt digitalt Sverige, vilket de konstaterar är ”oroväckande”.

– Givet att inflationen börjar ge vika har regeringen ett handlingsutrymme som inför höstens budgetproposition bör fokuseras på att skapa goda förutsättningar för innovation, techföretagande och tillväxt, säger Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef och chefekonom på TechSverige.

Läs också: Här är viktigaste skattenyheterna 2024 för dig som företagare