Styrräntan kvar på 4 % – väntas sänkas i maj eller juni

Josefin Wallin

Publicerades: 27 mars, 2024

Nya besked från Riksbanken. Styrräntan ligger kvar på sina 4 % – men en sänkning väntas i maj eller juni. Därför dröjer sänkningen – och här är anledningen till varför Riksbanken avvaktar.

Styrräntan väntas sänkas

När Riksbanken i ett pressmeddelande kom med besked om att styrräntan ska ligga kvar, var det ett väntat besked. Även om många trott (och hoppats) på en sänkning redan nu. Men det tycks också komma i närtid. För även om man inte kommer med någon sänkning av styrräntan just nu så menar man att den troligtvis ska sänkas redan i maj eller juni.

Läs också: Då kommer din skatteåterbäring 2024 – kan fås redan i april

Anledningen till att sänkningen dröjer är att man vill försäkra sig om att inflationen fortsätter neråt. Inflationstrycket är fortsatt högt – och bakgrunden till Riksbankens försiktighetsåtgärd. Även om de också understryker att inflationen faktiskt är på nedåtgående med sikte på målet på 2 %.

Försiktighet bakom sänkning

Ledningen på Riksbanken uttrycker att de vill få fler bekräftelser på att det är rätt läge att sänka styrräntan innan det faktiskt sker. För detta behöver de se att inflationen stabiliserats på det sätt de önskar. Man ska komma ihåg att det ändå är flera faktorer som fortsatt kan påverka den. Faktorer såsom en orolig omvärld och en försvagad krona.

Om utsikterna för inflationen ser lika gynnsamma ut som nu så uppger de att vi troligtvis kommer se en sänkning av styrräntan redan nu i maj eller juni.

Läs också: Skatten på ISK-konton ökar radikalt – väntas bli ännu högre nästa år