2024 innebär en rad skattejusteringar för svenska företagare. Medan vissa skatter ökar, ser vi sänkningar på andra områden. Denna översikt ger dig som företagare en tydlig bild av vad som förändras.

Viktigaste skattenyheterna 2024 för företagare

Gustaf Oscarson

Publicerades: 25 mars, 2024
Foto av: AdobeStock

2024 innebär en rad skattejusteringar för svenska företagare. Medan vissa skatter ökar, ser vi sänkningar på andra områden. Denna översikt ger dig som företagare en tydlig bild av vad som förändras.

Statlig inkomstskatt får ”fryst brytpunkt”

Skiktgränsen för den statliga inkomstskatten förblir oförändrad från 2023, utan uppräkning för inflation. Detta innebär att fler svenskar kommer att betala statlig inkomstskatt, och många kommer att behöva betala högre skatter än tidigare.

Förändringar i arbetsgivaravgiften för unga

Arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 15 och 18 år justeras. Från och med årsskiftet tillämpas full arbetsgivaravgift även för denna åldersgrupp.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Skatten på både bensin och diesel justeras. Bensinskatten minskar med 75 öre per liter jämfört med 2023, medan dieselskatten ökar med 15 öre per liter.

Sänkt dieselavgift för specifika branscher

För yrkesmässigt jord-, skog- och vattenbruk förlängs sänkningen av dieselskatten, som nu även gäller under 2024 för arbetsmaskiner.

Energiskatten höjs

Energiskatten, inklusive elskatten, stiger med 4,5 öre per kWh inklusive moms, vilket resulterar i en årlig kostnadsökning på cirka 900 kronor för ett genomsnittligt hus och totalt fyra miljarder kronor för skattebetalarna.

Sänkt energiskatt för koldioxidinfångning

Energiskatten på el som används för att fånga in koldioxid reduceras till 0,6 öre per kWh.

Borttagning av skatt på plastkassar

Från november 2024 upphävs skatten på plastbärkassar.

Förlängd expertskatt

Tidsperioden för expertskatten utökas från fem till sju år.

Justerad ränteförmån

Jämförelseräntan för ränteförmåner ökas med en halv procentenhet, till statslåneräntan plus en och en halv procentenhet.

Ändringar i skatt på nikotin och tobak

Skatten på tobak och nikotinprodukter höjs, men från november 2024 (enligt avisering från regeringen) skiljs skatterna för cigaretter och snus åt, med en höjning för cigaretter och sänkning för snus.

Spelskatt ökar

Från och med halvårsskiftet stiger spelskatten från 18 till 22 procent.

Tillfälligt höjt Rot-avdrag

Rot-avdraget separeras från rut-avdraget och höjs tillfälligt till 75 000 kronor från 1 juli 2024.

Högre omsättningsgräns för moms

Från 1 januari 2025 höjs omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 till 120 000 kronor per år.