<![CDATA[Vinnova lanserar nytt stöd för innovatörer. Foto: Getty Images]]>

Nya miljoner till innovatörer

Samuel Karlsson

Publicerades: 8 maj, 2017

Ett nytt program med syfte att ge bidrag till innovatörer som vill testa sina idéer har nu sjösatts av Vinnova. Som mest ska det vara möjligt att få 50 000 kronor till att prova sin produkt.

Med det nya programmet vänder sig Vinnova till organisationer som vill utveckla stöd till enskilda innovatörer som inte är anställda vid högskolor eller universitet. Stödet ska vara anpassat till den enskilda innovatörens behov.

– Vi går nu ut brett och uppmanar alla organisationer som är aktiva inom området att skicka in sina ansökningar. Det här programmet är en långsiktig satsning och löper inledningsvis under tre år, säger Anna Tengsjö, programansvarig på Vinnova.

Varje organisation kan söka ett maxbelopp på tre miljoner kronor. De kan sedan i sin tur fördela bidrag om högst 50 000 kronor till olika innovatörer och entreprenörer.

Aktiviteter som Vinnovas bidrag får användas till är:

 • Ta fram underlag som visar att idén möter ett behov
 • Validera idéns funktion och prestanda
 • Undersöka konkurrenssituationen
 • Bedöma marknadspotentialen
 • Besöka potentiella kunder
 • Utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar
 • Aktiviteter ska köpas in eller tillhandahållas av stödorganisationen.

 Finansieringen täcker inte:

 • Patentansökningar
 • Aktiviteter av forskningskaraktär
 • Lönekostnader till innovatören
 • Vi vänder oss inte direkt till enskilda innovatörer som söker stöd för att validera egna idéer, inte heller till enskilda personer eller konsulter som vill arbeta med innovationsstöd.

Läs mer om stödet här!

Webb Allmi