<![CDATA[]]>

Nyckeltal – ditt eget larmsystem

Ingrid Kindahl

Publicerades: 16 november, 2016

Hur går det för firman? Ibland är det svårt att hålla koll. Då kan ett nyckeltal vara användbart. Så länge man inte stirrar sig blind på det… Så här lyckas du – och här är bästa nyckeltalen för småföretagare!

Varför ska du hålla koll på nyckeltalen?

Nyckeltalen har tre syften:

 • visa upp för utomstående, till exempel banken,
 • jämföra sig med konkurrenter
 • hjälpa företagsledaren att hålla koll på ekonomin.

Driver man ett litet företag och själv är mitt uppe i verksamheten kan det vara skönt att upprätta något slags larmsystem. En röd lampa som lyser om det börjar gå utför lite sakta utan att man märker det.

För rena konsultföretag spelar nyckeltalen inte alls samma roll, särskilt inte om det rör sig om ett litet företag. Finns inget lager, inga skulder och inga investeringar försvinner nyckeltalens betydelse.

Vilket nyckeltal ska du välja?

Vilket nyckeltal som är viktigast beror på vilken bransch företaget verkar i.

Till exempel:

 • Bruttovinstmarginal är viktigt för dem som driver butik.
 • Soliditet är relevant för företag som gör stora investeringar.
 • Lageromsättning säger en del om den som säljer fysiska varor.

– Det finns inget nyckeltal som är oberoende av sammanhanget, säger Bo Almqvist, rådgivare på Nyföretagarcentrum i Rinkeby-Kista.

Det kan vara svårt att hitta något som passar bland de vanliga nyckeltalen. För att larmlampan ska fungera måste den visa en relevant siffra månad för månad.

Finns inget bra nyckeltal som kan stilla oron för ekonomin får du hitta på ett eget.
– Det enklaste är att titta på likviditeten. Alltså hur mycket pengar som finns på kontot. Men glöm inte att räkna med kundfordringarna då, säger Bo.

En annan uppgift som du enkelt kan förvandla till ett eget nyckeltal är orderingång. Genom att upprätta ett excel-ark där du skriver in vilka order du får in varje månad är det enkelt att se om det är dags att få fler kunder.

Försäljningsutvecklingen är också en självklar siffra att bevaka.

Många företagare använder dagskassan som hemsnickrat nyckeltal. Det är inte bara butiker som får in pengar från kunder dagligen, det får även tjänsteföretag som frisörer, veterinärer och tandläkare.
– Om man använder dagskassan som nyckeltal måste man hålla koll på säsongsvariationer, särskilt i cykliska branscher. Helst ska man då jämföra med samma månad föregående år, säger Bo Almqvist.

Se upp för:

Nyckeltalen har sina tillskyndare men också sina motståndare. Stirrar man sig blind på enskilda siffror kanske man tappar sin intuition och förlorar greppet om verksamheten och ekonomin. Det hävdar till exempel Björn Lundén, företagarnestorn i Näsviken.
– Om du är noggrann med att fakturera snabbt behöver du inget annat än att titta på vilka likvida medel som finns, alltså bankkontot. Då vet du, säger han.

Många företagare är duktiga administratörer som upprättar excel-ark, lägger upp nyckeltalsserier och följer utvecklingen noga. Men då kanske de missar det viktiga: att skaffa kunder och höja försäljningen är hans poäng.
– Lägg hellre energin på att göra din grej, och kör så det ryker, lyder Björn Lundéns goda råd.

Möjligen kan egna nyckeltal komma till sin rätt när det gäller mjukare värden. Räkna exempelvis ut antalet klagomål per månad eller antalet sjukdagar för personalen och sätt upp mål för att minska dem, föreslår han.

I hans eget företag, Björn Lundén Information AB, tas en balans- och resultatrapport fram senast den 12 varje månad. På ett stormöte med personalen jämförs då omsättningen med samma månad året innan. Man tittar i kassan och kollar vinsten på sista raden. Mer behövs inte.

Här är 4 vanliga nyckeltal

 • Bruttovinstmarginal
  Bruttovinst/omsättning. Relevant för butiker. Ska ligga över 40 procent vid vanlig varuförsäljning men på 20–22 procent för livsmedel.
 • Kassalikviditet
  Omsättningstillgångar – varulager/kortfristiga skulder.
 • Lageromsättningshastighet
  Lagervärde/årsförsäljning.
 • Soliditet
  Eget kapital/totalt kapital. Bör ligga kring 50 procent för många företagare. En mycket hög soliditet tyder på att resultatet skulle kunna förbättras genom att öka upplåningen. För låg soliditet – då vill leverantörer inte ge krediter.

Här är bästa nyckel­talen för småföretagare

 • Kassa + kundfordringar. Kolla kontot och kundreskontran.
 • Riskbuffert. Vilka tillgångar finns om allt går åt pipan?
 • Vinst på sista raden.
 • Orderingång per månad.
 • Eventuell dagskassa men då med hänsyn till säsong.