<![CDATA[]]>

Regeringen satsar 700 miljoner på svenska miljöteknikföretag

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 5 september, 2013

I går gästade USA:s president Barack Obama Kungliga Tekniska högskolan. Ämnet för besöket: Förnyelsebar energi och miljöteknik.
I dag berättar regeringen att de satsar 700 miljoner kronor på svensk miljöteknik – och på små och medelstora miljöteknikföretag.

Ingen har väl missat Obamas Sverigebesök? I går kunde vi följa varenda steg han tog – bland annat in på KTH och med tre forskare diskuterades bland annat miljöteknik.

Det är också dagens stora nyhet från regeringen då Annie Lööf och Anna-Karin Hatt på DN Debatt berättar om att de nu satsar 700 miljoner kronor på miljöteknik och företag inom det.
– Mer pengar till miljöteknikföretagen behövs om Sverige ska fortsätta vara ledande i den gröna omställningen. Därför ska regeringen satsa 700 miljoner kronor på en ny grön fond som särskilt ska investera i små och medelstora företag, skriver ministrarna.

Lööf och Hatt skriver att man globalt sett bedömer att marknaden för miljöteknik är värd två triljoner euro.
– En enormt stor summa som dessutom förväntas dubblas till år 2020. Redan i dag erbjuder en lång rad framstående svenska företag den typ av hållbara varor och tjänster som världen efterfrågar. Men samtidigt kan vi tydligt se att vi har många lovande mindre miljöteknikföretag som har svårt att få tag på tillräckligt mycket riskvilligt kapital, skriver de på DN Debatt.

Fram till och med 2020 avser regeringen nu att satsa cirka 700 miljoner kronor i en ny grön investeringsfond. Syftet är att förbättra möjligheterna att finansiera affärsidéer som tydligt bidrar till en smartare energianvändning och till att minska utsläppen av koldioxid.
– Den gröna investeringsfonden ska särskilt investera i små och medelstora företag som behöver nytt kapital och ny kompetens för att kunna fortsätta utvecklas, skriver ministrarna.

Avsikten är att fondens investeringar ska göras sida vid sida med privat kapital. Finansieringen av fonden ska ske med stöd av resurser från EU:s regionalfondsprogram.