Rekordsänkning öppnar för småföretagen

Gustaf Brickman

Publicerades: 11 februari, 2009

Lägre kreditkostnader, ökad konsumtion och större lånemöjligheter. Rekordsänkningen av reporäntan öppnar flera dörrar för landets småföretagare.

Men för att dörrarna ska öppnas på riktigt krävs det att bankerna svarar mot Riksbankens sänkning, och sänker räntan på exempelvis småföretagarnas checkkrediter. Anna-Stina Nordmark-Nilsson, vd för Företagarna, är hoppfull.

– Jag tror och hoppas jag att bankerna nu sänker checkkrediterna. Det är en förtroendefråga, och jag tror att bankerna förstår att deras anseende skadas om de fortsätter att ligga kvar och skära på marginalen för de företagare som har krediter.

Anna-Stina Nordmark-Nilsson hoppas också att räntesänkningen ska leda till att landets småföretagare kan få det lättare att låna pengar, något som blivit allt svårare allt eftersom konjunkturen fallit.

– I dag sitter småföretagen i ett skruvstäd mellan storföretagens ökade kreditbehov och bankernas oförmåga eller ovilja att låna ut till de små företagen. Det här bör öka likviditeten i banksystemet, och förhoppningsvis öppnas nu en springa där småföretagen kan komma in.

Lägre räntor leder till lägre kostnader, vilket i sin tur ökar köpkraften och konsumtionen. Även detta är en lättnad för alla småföretag som nu slåss mot fallande försäljningssiffror.

– Vi kommer att kunna köpa det där huset eller den där bilen, och någon kommer då att sälja ett hus eller en bil. Sverige kommer att konsumera mer, och det gynnar småföretagen. 

Läs mer om Riksbankens räntesänkning här.

Hitta lägsta bolåneräntan här.