Revisionsplikt strider mot EU-reglerna

Anders Andersson

Publicerades: 4 mars, 2009

EU trycker på för att revisionsplikten ska avskaffas i Sverige. Att tvinga föetagen att ha revisor strider mot EU:s regler.

Kommissionären för EU:s inre marknad, Charlie McCreevy, säger att EU-kommissionen ska göra allt för att uppmuntra medlemsstaterna att implementera förslaget i sina nationella regelverk.

Kommissionen lade i förra veckan fram ett förslag om att slopa revisionsplikten för små företag. Förslag gäller företag med upp till tio anställda och en omsättning under en miljon euro.

Alliansregeringens utredare Bo Svensson presenterade förra våren ett förslag som är betydligt mer långtgående än EU-kommissionens – att revision ska vara frivillig för alla aktiebolag med upp till 50 anställda och en nettoomsättning under 83 miljoner.

Detta förslag är nu ute på remiss och väntas träda i kraft den 1 juli 2010. Ett färdigt förslag från regeringen väntas någon gång under våren.