<![CDATA[Från och med den 1 augusti blir ruttjänsterna fler – dessutom öppnar man för att ännu fler tjänster får skattereduktion. Lär känna rep- och ritavdragen!]]>

Rut, rot, rit & rep – här finns nya affärsmöjligheter!

Redaktionen

Publicerades: 31 oktober, 2016

Först begränsade regeringen rutavdraget trots massiv debatt och kritik. Sen tvärvände de. Från och med den 1 augusti blev rut-tjänsterna fler (bland annat flytt- och it-hjälp) – dessutom öppnar man för att ännu fler tjänster får skattereduktion från januari nästa år. Vad gäller egentligen? Vi reder ut!

Den 1 januari i år slopades rutavdraget för läxhjälp, matlagning och mer avancerat städarbete. Men sedan vände regeringen helt om och utökade antalet ruttjänster från den 1 augusti.

Syftet är att skapa sysselsättning och för att stärka etableringen av nyanlända till Sverige.

Men inte nog med det, man föreslår också en skattereduktion på reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden (repavdrag) och sänkt moms (12 procent) på mindre reparationer. Detta gäller från den 1 januari nästa år.

Syftet är att ge en skjuts åt vissa branscher så att man kan nyanställa – och att det ska startas ännu fler företag.
 

Här är förändringarna från 1 augusti

 
Fler trädgårdstjänster
Från och med augusti omfattas även beskärning och borttagande av träd och buskar av rutavdraget för trädgårdstjänster. Uttrycket ”borttagande” omfattar bland annat trädfällning, borttagning av stubbar, röjning av sly och gallring av buskage.

I ”beskärning och borttagande” ingår även omhändertagande av det som avlägsnats i form av till exempel vedkapning, kompostering eller ihopsamling och iordningställande inför transport för avfallshantering samt återställande av marken. Själva bortförseln och hantering på annan plats ger dock inte rätt till skattereduktion.

Nyplantering av träd och buskar ger inte rutavdrag, även om de ersätter träd och buskar som tagits bort. Inte heller rådgivningstjänster ger skattereduktion.

Trädgårdstjänsterna ska utföras på den egna tomten eller i en trädgård i nära anslutning till den egna (eller förälders) bostad.

Flyttjänster
Det här är en helt ny medlem i familjen rut och omfattar flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt.

Här ingår arbete med packning eller annat iordningsställande för transport, uppackning, lastning och lossning samt själva arbetstiden för transporten av bohaget.

Men man får bara skattereduktion på kostnaden för arbetstiden. Flyttbil och exempelvis magasinshyra ger där­emot inte rätt till rutavdrag.

IT-tjänster (ritavdrag)
Även enklare IT-tjänster hör nu till ruttjänsterna. Det gäller IT-tjänster i form av installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband med sådant arbete.

Med data- och informationsteknisk utrustning menas persondatorer, läsplattor, TV-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler och liknande. Även kringutrustning som till exempel skrivare och skannrar omfattas.

Dock gäller det inte larm, smarta vitvaror eller fjärrstyrda värmepumpar.

Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.
 

Förändringar från 1 januari

 
Reparation av vitvaror (repavdrag)
För att öka vår vilja att reparera och underhålla i stället för att köpa nytt föreslår regeringen att en skattereduktion införs för reparation och underhåll av vitvaror. Även de här tjänsterna ryms inom ramen för rutavdrag med samma regler.

Med vitvaror menas tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll och inbyggnadsugn samt mikrovågsugn. Även köksfläkt och spiskåpa bör räknas som vitvaror. Men här gäller att reparationen utförs i bostaden. I verkstad blir det ingen skattereduktion.

Sänkt moms på mindre reparationer
Regeringen vill sänka momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier till 12 procent.

Med reparationer menas normalt att en vara återställs i användbart skick men även förebyggande arbeten och förbättringar som utförs i syfte att minska behovet av en framtida reparation, exempelvis cykelservice och förstärkning av en lädervara, ska omfattas.

När det gäller kläder och hemtextilier ska både lagning och ändringar omfattas. Det kan exempelvis vara lagning av hål, utbyte av dragkedjor och knappar samt uppläggningar. Tvättning och strykning av kläder är exempel på tjänster som inte omfattas av förslaget.

AV THOMAS NORRMAN I SAMARBETE MED BJÖRN LUNDÉN INFORMATION