Så drabbar finanskrisen småföretagen

Anders Andersson

Publicerades: 14 januari, 2009

Finanskrisen drabbar nu de svenska småföretagen hårt när bankerna nu skärper lånekraven. Företagarna kräver nu räddning med EU-pengar.

– Bankerna har stramat åt utlåningen till småföretagen, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner.

Han har sett hur många banker nu kräver större säkerhet på de lån som småföretagarna har. Det har också blivit betydligt värre att få nya lån. I många banker är det tvärstopp.

Det här betyder att allt fler vänder sig till Almi för att försöka få låna, trots att räntan där är högre än för banklån.

Företagarna vill använda fonderade EU-pengar för att hindra att det blir ännu värre ? att småföretagarna går i konkurs när bankerna går för hårt fram. öka tryggheten för småföretagarna ? och därmed också skapa fler arbetstillfällen i landet. 

EU-ländernas ledare diskuterar nu vad man ska göra med 300 miljarder kronor som är fonderade i Europeiska Investeringsbanken. De har gett bankerna i uppdrag åt banken att se hur småföretagarna inom EU skulle kunna få del av de pengarna under dagens lågkonjunktur.

Nu kräver Företagarna att varje land ska kunna använda dessa pengar som bankgaranti när bankerna stramar åt.

– Pengarna borde öronmärkas för varje land och användas när bankerna kräver högre säkerhet av småföretagen, säger Företagarnas ekonomiske konsult Jan Herin.

Han har beräknat att det för Sveriges del skulle kunna röra sig om ca 30 miljarder kronor.

Han såg hur tiotusentals småföretagare försattes i konkurs under 90-talets kriser, därför att bankerna krävde tillbaka pengarna orimligt snabbt eller krävde att företagen skulle lämna säkerheter som de inte hade.

– Vi har jämfört banklagarna i de olika EU-länderna och sett att bankerna i Sverige har större makt än i andra EU-länder. De kan ensidigt säga upp en kredit. Det kan bankerna inte i andra länder. Dessa svenska banklagar borde ses över och göras likformiga med lagarna i de andra länderna, säger han.