<![CDATA[]]>

Så här kan du slippa kassaapparat

Redaktionen

Publicerades: 26 oktober, 2009

Tusentals svenska småföretagare är på väg att skaffa dyrbara certifierade kassaapparater helt i onödan. Om de läser denna artikel kan de ha stor chans att slippa denna extrakostnad när nya kassaapparatslagen kommer vid årsskiftet.

OBS! DETTA ÄR EN GAMMAL ARTIKEL. NYA REGLER BÖRJADE GÄLLA DEN 1 JANUARI 2014. LÄS MER HÄR.

När den nya lagen träder i kraft den 1 januari nästa år kan företagarna spara både stora pengar och administrativ tid, jämfört med att skaffa en kassaapparat. Det finns nämligen ett hittills rätt okänt sätt att slippa köpa en dy kassapparat:

  • I stället för att stämpla in betalningen i en kassaapparat kan företagaren skriva ut en kontantfaktura på sin dator och lämnar den till kunden som då kan betala kontant.

Skatteverket ville att den nya kassaregisterlagen skulle omfatta alla företag när de nya reglerna utreddes för några år sedan. Även de som enbart sålde mot vanliga fakturor, skulle tvingas skaffa en certifierad kassaapparat och registrera sina försäljningar.

Men så långt ville ansvariga politiker inte gå. Så de undantog fakturerad försäljning från kravet på registrering i kassaregister i den nya lagen.

– Men nu verkar Skatteverkets tjänstemän strunta i att det är politikerna som till slut bestämmer. På något annat sätt kan man inte tolka tystnaden kring kontantfakturor på verkets hemsida och på deras informationsträffar, skriver skatteexperten Jan-Erik Persson i en artikel i oktobernumret av Driva Eget.

Han har arbetat med skattefrågor i över 30 och är nu rädd att Skatteverket förstör sitt goda rykte genom denna informationsbrist:

– Med detta märkliga agerande kan Skatteverket rasera det goda rykte som verket mödosamt byggt år för år de senaste åren. Skatteverket har nämligen hittills varit bäst av alla statliga myndigheter när det gäller att ge saklig och begriplig information och bra service till allmänheten.

Men om kassaregister berättar man inte gärna hela sanningen. Det får i stället berättas här i Driva Eget:

  • Fakturerad försäljning behöver inte registreras i någon kassaapparat. Med fakturerad försäljning avses även försäljning mot så kallad kontantfaktura, oavsett om kunden betalar med kort eller kontanter.

En kontantfaktura ska innehålla samma slags uppgifter som en vanlig faktura, där företaget ger sin kund en viss kredittid innan betalning ska ske. Där ska exempelvis finnas kundens namn och adress, beskrivning av det som sålts, uppgift om pris, moms etc, liksom olika uppgifter om det säljandet företaget.

Enda anledningen till att den kallas kontantfaktura är att företagaren får betalt redan i samband med att fakturan överlämnas till kunden. Om det står ”faktura” eller ”kvitto” eller ”kontantfaktura” som rubrik på papperet saknar betydelse.

Enligt bokföringsreglerna måste en kontant betalning bokföras senast dagen efter att den mottagits. Den som skriver ut kontantfakturor från ett bokföringsprogram kan lätt uppfylla det kravet, genom att de flesta program kan se till så att bokföringen av all sådan försäljning sker omgående, alltså så fort som en kontantfaktura skrivs ut från programmet.

De företagare som börjar med kontantfakturor istället för kassaregister behöver inte vara rädda för att göra något enstaka misstag, så att en och annan kontant försäljning sker utan kontantfaktura. Det finns nämligen ett generellt undantag från kravet på certifierat kassaregister för den som säljer mot kontant betalning för högst fyra prisbasbelopp per år.

Även de företagare som brukar utfärda kontantfakturor kan alltså sälja kontant för högst 169 600 kr under 2010, utan att utfärda någon faktura alls för dessa försäljningar.