<![CDATA[]]>

Satsa på solenergi – staten betalar det mesta

Redaktionen

Publicerades: 11 juni, 2009

Både företag och privatpersoner får del av regeringens nya bidrag för installation av solceller. Om du investerar 100 000 kr i detta får du 60 000 kr tillbaka av staten.

– Vi vill får fart på solcellsinvesteringarna i en tid när vi behöver få fram ny teknik och stimulera jobbtillväxten, säger näringsminister Maud Olofsson.

El från solceller är i dag mycket dyrare än vindkraft, eftersom de tillverkas i liten skala. Nu växer solcellsbranschen med ca 40 procent per år, och sysselsätter idag tiotusentals personer bara i Europa. Det betyder också att priserna är på väg ned, mycket beroende på statliga stöd i flera länder.

I Sverige har statligt stöd hittills bara givits för solceller på offentliga byggnader, men från och med första juli i år blir det möjligt också för företag och privatpersoner att söka stöd för solceller.

– Stödet till solceller på offentliga byggnader har varit mycket framgångsrikt. Nu tar vi nästa steg och inför ett generellt stöd till alla företag, organisationer och miljöengagerade privatpersoner som vill installera solceller, säger näringsminister Maud Olofsson.
 

Syftet är att bidra till omställningen av energisystemet, men också att försöka få fler att starta företag i solcellsbranschen som sysselsätter tiotusentals anställda i andra länder i Europa.
 

Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem, och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. Från och med den första juli ska en villaägare och företag som får sin ansökan godkänd av länsstyrelsen kunna få 60 procent av kostnaden i statligt stöd. För större företag är maxbeloppet 55 procent av investeringskostnaden.
 

Det finns ett tak på 2 miljoner per solcellssystem och högst 75 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Sammanlagt satsar regeringen 150 miljoner jämnt fördelade över tre år.