<![CDATA[]]>

Skog mer lönsamt än aktier

Camilla Björkman

Publicerades: 22 januari, 2010

Du som investerade i en skogsfastighet i början av decenniet har kunnat se hur pengarna växer på träd – värdeökningen är 56 procent fram till idag. Detta jämfört med börsens -21 procent under samma period.

Skogsinvesterare har gjort ett klipp. Snittpriser på skogsfastigheter har ökat med 56 procent sedan början av år 2000 till helåret 2009 – från 229 kronor till 358 kronor per kubikmeter, enligt LRF Konsults prisstatistik. Utvecklingen på Stockholmsbörsen under samma tid var -21 procent.

Och ökningen hänger kvar under 2010, spår LRF Konsult.

– Det finns ett fortsatt starkt intresse för att investera i skog. Virkespriserna kommer att få större påverkan på skogsfastighetspriserna och köparna blir känsligare avseendet kvaliteten på objekt. Om räntan stiger drastiskt kan det att påverka skogsfastighetspriserna negativt. Dock inte på samma sätt som för villamarknaden eftersom skogsfastigheter inte påverkas i samma grad av ränteförändringar. Skogsfastigheter är unika på så sätt att det ofta kan dröja 20-30 år innan en fastighet i det område man är intresserad att förvärva i säljs, säger Carl-Johan Jürss, Chefsmäklare, LRF Konsult.

En aktiv köpargrupp är 40-och 50-talister som är lågt belånade och ser skogen som ett alternativ till att investera i börsen. Dessutom lockar faktorer som jakt och fritid. Under 2000-talet har utländska intressenter, främst danskar och holländare, köpt mer skogsfastigheter både i söder och norr.