<![CDATA[]]>

Småföretagare kan bli dubbla pensionsförlorare

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 19 augusti, 2015

Två faktorer som kraftigt kan försämra pensionens storlek är höga pensionsavgifter och att du under en lång period slutar sätta av pengar till pensionen.  Här är expertens råd vad du bör tänka på.

Många som startar eget prioriterar bort att sätta av pengar till pensionen de första åren för att pengarna behövs till annat. Det är viktigt att den perioden inte blir för lång.

Något som också är viktigt att se över är vilka avgifter som dras från dina pensionspengar. Anställda i små företag betalar ofta högre avgifter än de som jobbar i större företag.

– Vi gjorde en undersökning och tittade på 75 000 försäkringar som vi har i vår databas vilket visade att anställda i små företag betalar mer än dubbelt så höga avgifter jämfört med anställda i större företag, säger Mattias Fellenius på jämförelsesiten Pensiono.se.

Större företag är oftast anslutna till kollektivavtal vilket innebär att företrädare för kollektivavtalen löpande förhandlar ner pensionsavgifterna, något som kan förklara den stora skillnaden i pensionsavgifternas storlek.

– Risken finns att småföretagare blir dubbla förlorare. Dels har de under många år helt avstått från avsättning till pensionen och när de väl kommer igång så får de betala omotiverat höga avgifter vilket äter upp en stor del av de pengar de sätter av. Är du illa ute kan en tredjedel av din pension försvinna i avgifter, säger Mattias Fellenius.

Här är fyra råd som skyddar dig:

  • Ta reda på vilka pensionsavgifter du betalar i dag, både på nuvarande och gamla avslutade pensionsförsäkringar.
  • Jämför avgifterna med andra pensionsbolag. Betalar du för höga avgifter flytta om möjligt försäkringen till ett pensionsbolag som inte tar ut någon försäkringsavgift.
  • Undvik för långa uppehåll i avsättningen till pensionen.
  • Kom ihåg att en tjänstepensionsförsäkring inte alltid är det bästa alternativet för småföretag, alternativ finns. Till exempel: Ta utdelning och spara pengarna utanför bolaget eller teckna direktpension.

Läs också: Driva Egets Anders Andersson ger sina bästa skatteråd 

Läs också: Tre tips för dig som gör pensionsval