<![CDATA[]]>

Snart är räntan nere i noll

Redaktionen

Publicerades: 17 februari, 2009

Snart kan riksbankens reporänta vara nere i noll. Först sa vice riksbankschef Lars E O Svensson det. Sedan stod det i SEB: s dystra prognos.

SEB:s ekonomer kom med en konjunkturprognos där eländet radas upp på detta sätt:

  • Tillväxten i Sverige faller i år med 2,5 procent, den största nedgången under efterkrigstiden under ett år.
  • Arbetslösheten blir över 10 procent nästa år, och sysselsättningen minskar med 200 000 personer.
  • Löneökningstakten bromsas upp på grund av den kraftiga försvagningen på arbetsmarknaden. Inflationen kommer därför att vara fortsatt låg och ligga kvar långt under Riksbankens mål under 2010.
  • Riksbanken kommer att sänka räntan till 0 procent under våren.
  • I USA kommer recessionen bli den djupaste under efterkrigstiden och tillväxten faller med 2,6 procent i år.

-Svensk ekonomi gick in väggen i slutet av förra året när världshandeln kollapsade. Med inflationsrisker på nedsidan och en mycket svag konjunktur kan Riksbanken fortsätta att stötta ekonomin med räntesänkningar. Redan till våren ligger reporäntan på noll procent, menar SEB-ekonomerna.

SEB är mer pessimistisk än tidigare:

-Det beror på att ekonomin bromsat in så otroligt snabbt sedan i november och på att vi ser att den ekonomiska krisen och kreditkrisens effekter går djupare, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Han tror på nollränta ända fram i december 2010:

– Man kan ifrågasätta om det kommer att ha så stor effekt, mer än ett lite större konsumtionsutrymme för hushållen. Risken är förstås att hushållen börjar spara eller amortera och då biter inte den låga räntan, säger han

Riksbankschefen Lars E O Svensson talade också om nollränta på ett frukostseminarium i Stockholm på tisdagen:

-Det kan bli nollränta i Sverige, även om detta inte är särskilt sannolikt. Styrräntorna har fallit till nära nollpunkten i flera länder där inflationen och den ekonomiska aktiviteten har fallit snabbt. I vissa fall har det till och med funnits risk för deflation, det vill säga fallande prisnivåer. Detta har gjort att frågan om nollräntor även blivit aktuella på den svenska Riksbankens agenda.

I Riksbankens senaste penningpolitiska rapport finns ett alternativscenario där reporäntebanan faktiskt är noll under en del av prognosperioden.

Att nollräntan finns med i den allmänna diskussionen bekräftades av Lars E O Svensson på Studieförbundet Näringsliv och Samhälles återkommande finanspanelsträff på tisdagsmorgonen där ämnet var just penningpolitikens utformning vid nollränta:

-Eftersom både Japan och USA nu har nollränta och flera andra länder sänker räntan närmare noll är det naturligt att penningpolitik med nollränta diskuteras och debatteras allt mer, sa han.