<![CDATA[]]>

Snart slipper du söka dispens för övertid

Redaktionen

Publicerades: 2 juni, 2009

Ta bort kravet på dispenser för övertid, mertid och extra övertid. Det föreslår Arbetsmiljöverket, som för regeringen har utrett hur arbetstidslagen kan förenklas.

I november 2008 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att se över hur arbetstidslagen skulle kunna förenklas. Nu redovisar man förslagen.

Kravet på att arbetsgivare utanför kollektivavtal måste söka dispens för övertid, mertid och extra övertid bör tas bort, tycker Arbetsmiljöverket. Dels för att de bara gäller för en mindre del av arbetsmarknaden, eftersom arbetstidsfrågor för de allra flesta regleras av kollektivavtal, dels för att förfarandet för att ansöka om dispens är krångligt.

Varje år kommer mellan 50 och 100 ansökningar in till Arbetsmiljöverket, som också påpekar att den egna hanteringen är ganska omfattande. Det beror inte minst på att många av ansökningarna kommer från arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal och alltså inte omfattas av dispenskravet.

– Dessutom anser vi att tillstånd för nödfallsövertid kan slopas, säger Maria Nyman, jurist på Arbetsmiljöverket. Förslagen innebär också att straffsanktionerna försvinner och att skyddsombudens möjligheter till ingripande förändras.

 

Den nya lagen föreslås börja gälla 2011.