Struntar du också i arbetsmiljön på företaget?

Anders Andersson

Publicerades: 29 oktober, 2010

Nästan hälften av landets företagare struntar i Arbetsmiljön på företaget. Det visar en ny granskning som Arbetsmiljöverket gjort.

Verket gjorde inspektion på 1 600 företag. Det fanns brister på 700 av dessa.

Värst är det i byggbranschen, där 52 procent av de undersökta företagen inte gör någonting eller för lite för arbetsmiljön. Men även inom transportsektorn, på förskolor och inom vården upptäcktes stora problem.

Det handlar oftast om att det saknas en plan för hur man ska bedöma och förebygga risker, men också att kunskapen om vad som krävs för att värna arbetsmiljön brister.

– En alltför stor andel av arbetsplatserna har inte kunskaper för att bedriva ett arbetsmiljöarbete, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste alla företag som har minst en anställd jobba aktivt med arbetsmiljön.

– Fortfarande finns många mindre företag som behöver stöd för att komma igång, fortsätter Mikael Sjöberg. Våra besök gör nytta. Mötet med en inspektör innebär en viktig påminnelse om arbetsmiljöns betydelse. Verksamheten tjänar på det. De anställda mår bättre, när deras synpunkter om arbetsförhållandena tas om hand. Välfärd stärks genom att fler inkluderas i arbetslivet och orkar jobba längre upp i åldrarna.
Kostnaden för arbetsmiljöskador i Sverige är mycket större än man tidigare räknat med. En ny studie visar att det rör sig om många miljarder kronor som nu är dolda.

År 2008 betalades till exempel 5,4 miljarder kronor i arbetsskadeersättning i den offentliga sektorn.
Men om man räknar de samlade utgifterna för socialförsäkringar, förebyggande arbetsmiljöarbete, utgifter för sjukhusvård med mera så uppgår den summan till nästan 15 miljarder kronor.