Tjäna på att byta till nya sparformen

Anders Andersson

Publicerades: 27 oktober, 2013

Investeringssparkonto, som funnnits sedan 2012, är bättre än både kapitalförsäkring och vanligt sparande. Läs här hur den nya sparformen fungerar.

Investeringssparkonto (ISK) har en stor nackdel jämfört med kapitalförsäkring – det är bara till för privatpersoner inte för aktiebolag. Men i övrigt är det mest fördelar:

  • I både kapitalförsäkring och på investeringssparkonto kan man ha aktier och fonder, och dessa ska inte deklareras när man byter. Skatt betalas efter kapitalets storlek, oavsett om det varit uppgång eller nedgång under året. Avkastningsskatten i kapitalförsäkring dras av försäkringsbolaget. Skatten på schablonintäkten på investeringssparkonto betalar man själv i efterhand, och den kan kvittas mot kapitalunderskott som låneränta. Ingen preliminärskatt dras. Detta är en fördel.
  • En portfölj med värdepapper i en kapitalförsäkring ägs formellt av banken eller institutet som förvaltar den. Men det som finns på ett investeringssparkonto ägs direkt av spararen, och aktierna som finns där kan därför användas för att rösta på bolagsstämmor.
  • På investeringssparkonto tar de flesta banker och försäkringsbolag ingen avgift utöver courtage och de vanliga fondavgifterna.

Från och med 2012 beror skattens storlek också på insättningar och uttag under året. Detta har justerats för att förhindra att man tar ut pengar strax före årsskiftet för att undvika avkastningsskatt. Skatten beräknas på detta sätt:

  • Avkastningsskatten för en kapitalförsäkring räknas på ett kapitalunderlag som är värdet av dina tillgångar vid årets början plus dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet.
  • På investeringssparkonto beräknas en schablonintäkt. På värdet av det som finns på kontot varje kvartal, som nu är ca 2 procent. Lägg ihop intäkterna för varje kvartal och dividera med fyra. Vid 100 000 kr hela året blir det då ca 2 000 kr, som ska redovisas som kapitalinkomst i deklarationen och där kan användas för kvittning på samma sätt som ränteinkomster.

För dig som har kapitalförsäkring är det bäst att vänta till sista kvartalet i år med att flytta pengarna till investeringssparkonto. Då blir det full avkastningsskatt att betala för kapitalförsäkringen för 2013, men bara en fjärdedels schablonskatt på investeringssparkontot om du sätter in samma värde där.

När du ska placera nya pengar privat står ofta valet mellan investeringssparkonto och ett direkt sparande i aktier och fonder. Med den extremt låga statslåneränta som är nu krävs ingen stor värdeökning för att investeringssparkontot ska var det bästa. Om du har aktier på kontot räcker det med 3 procents årsavkastning för att investeringskontot ska vara bäst.

För fonder kan det räcka med 2 procent i värdestegring. Det beror på att enskilt ägda fonder från och med 2012 belastas med en ny schablonskatt, som är på 0,12 procent av fondkapitalet. Men den skatten tas inte ut för de som äger fonderna via ett investerarsparkonto eller en kapitalförsäkring.

Här är plus och minus för investeringssparkonto jämfört med att spara på vanligt sätt:

+ Bättre vid mer än 3 procent i värdestegring.
+ Ingen skatt vid byte av aktier och fonder på kontot.
+ Enkel deklaration utan K4-blankett.
– Aktier och fonders om ska flyttas dit beskattas med reavinstskatt.
– Skatt även när portföljen sjunker i värde.
– Ingen skattekredit.