<![CDATA[]]>

Volvos effektivitet tredubblad av deras entreprenöranda

Anders Andersson

Publicerades: 14 september, 2009

 

När denna avdelning på Volvo struntade i storföretagets byråkrati och införde entreprenöranda i stället för byråkrati gick projektet tre gånger snabbare än tidigare. Det visar en ny rapport. Frågan är om sådant kan bli Volvos räddning

Det är internationell Handelshögskolan i Jönköping som studerat ett utvecklingsprojekt på Volvo i Göteborg, som gjorts på ett annorlunda sätt.

 En grupp bilutvecklare (på bilden:Johan Lessmark, Jonas Caspersson, Ulf Nordström,  Göran Persson och Peter Ewerstrand ) skulle utveckla nya miljövänliga bilmodeller. Då tog de saken i egna händer, struntade i företagets byråkratiska rutiner och satt igång att miljöutveckla sju av Volvos nio grundmodeller i ett projekt som kallades Drive.

 

De klarade det på 18 månader, nästan tre gånger snabbare än tidigare projekt.

Det berodde på att de var ett sammansvetsat gäng som jobbade mot ett gemensamt mål i stället för att fokusera på att det kan gå fel. 
 

Studierna har letts av Mike Danilovic, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping. Han har tidigare visat att drivkraften hos anställda är en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

– Sverige har en tradition med ingenjörskonst på mycket hög nivå. Men byråkrati och förstelnade processer har tryckt ned den entusiasm som tidigare fanns. Effekiviteten har därmed försämrats, säger han.

De som deltog  i projketet på Volvo hade en paroll, som kan vara en bra ledstjärna i både stora och små företag:

  • Bättre att våga och göra fel än att fega och vara säker.

De struntade i de flesta former av alla de rapporter, som kan ta musten ur många som jobbar i storföretag. De tog bort all administration som inte skulle gagna projektet.

Utgångspunkten var att alla i gruppen var kompetenta och skulle skrika till om något gick snett.

Rent krasst kan man säga att bilkrisen vara till nytta för projekt. Gruppen vill visa ledningen att problemen kan övervinnas. Precis som alla överlevare bland landets småföretagare jobbade de även på sin fritid.

För dem var det inte pengar och belöning som var drivkraften – enda belöningen var guldstjärnor som gruppledaren köpte för privata pengar på Butteriks.

Frågan om hur entreprenörskap ska kunna effektivisera storföretagen är så intressant att  Handelshögskolan i Jönköping nu satt igång forskningsprojekt och examensarbeten för att studera om det som hänt  i Volvoprojektet kan överföras på andra storföretag.

– Tänk om en sådan entreprenörsanda kunde få fart inom den offentliga sektorn.  Tre gånger snabbare handlängningstid skulle skapa nöjdare medborgare, säger Janne Näsström, som gjorde  studierna på Volvo.

Läs hela rapporten här.