<![CDATA[Det lönar sig att satsa på integration. ]]>

7 sätt – så kan ditt företag förbättra integrationen

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 29 augusti, 2017

Dra ditt strå till stacken för integrationen, hjälp andra, och vinn konkurrensfördelar! Från en enkel kopp kaffe, till praktik och jobb – vi reder ut hur du kommer igång och vad du kan få för bidrag.

Integration och etablering av nyanlända är ett ansvar som angår alla och som behövs på alla nivåer i samhället, det säger Lina Nordstrand och Malin Eirefelt som skrivit boken Lilla integrationshandboken för företag.int2

De menar att företagare i Sverige har ett ansvar för att nyanlända kommer i arbete.

– Självklart är det också en uppgift för alla nyanlända. Men om inte företagen vet vad som gäller och i alla fall ger nyanlända en chans, provar att anställa eller öppnar upp för språkpraktik, kommer vi aldrig att få ett integrerat samhälle, säger Lina.

Att skapa jobbtillfällen är ett av de effektivaste verktygen för att bidra till en bättre integration, menar de.

– Så okunskap eller rädsla får aldrig vara skäl för att inte anställa nyanlända. För faktum är: det är inte så svårt! Vår bok ger svar på alla ”dumma frågor” som en företagare kan ha. Samtidigt går den till botten med frågorna som till och med myndighetsanställda och koncernchefer tycker är kluriga, säger Lina.

För – att anställa nyanlända kan förutom att hjälpa andra och samhället även ge dig konkurrensfördelar.

– Ikea lockar till sig arabisktalande kunder genom att ha arabisktalande personal, till exempel. Genom att ha mångfald på arbetsplatsen kan man nå fler kunder. Vill man expandera globalt är mångfald en förutsättning för framgång. Dessutom ses företag som arbetar med mångfaldsfrågor som en attraktiv arbetsgivare bland många unga. En attraktiv arbetsgivare lockar till sig de bästa talangerna och kan göra de bästa affärerna, säger Malin.

Ge någon chansen – kanske hittar du en stjärna!

1. Skapa instegsjobb

Anställer du någon som läser svenska på SFI och jobbar deltid under tiden kan du få upp till 80 procent av personens lön betald av Arbetsförmedlingen. Som mest kan du få 800 kronor per dag vid heltidsanställning. Du kan även få ett bidrag på 50 kronor per dag i tre månader för att du handleder. Du ska ge lön och förmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

2. Skapa nystartsjobb

Anställer du en nyanländ som har läst klart sin SFI-utbildning får du ett belopp som motsvarar 2,5 gånger arbetsgivaravgiften för lön upp till 22000 kronor per månad vid heltid. Vid deltid minskas stödet proportionellt. Du ska ge lön och förmåner enligt kollektivavtalet i branschen.

3. Ta in en praktikant

Att erbjuda arbetspraktik via Arbetsförmedlingen i upp till sex månader kostar inte dig någonting. Du får själv välja vilka kvalifikationer och kompetenser din praktikant ska ha och förbinder dig inte att ta emot en praktikant för att du anmäler intresse – så varför inte prova!

4. Sysselsätt en asylsökande

Du kan anställa en asylsökande trots att den inte har ett svenskt personnummer. Det som krävs är att personen har ett samordningsnummer från Skatteverket, ett AT-UND från Migrationsverket och tillgång till ett bankkonto.

5. Öppna upp ditt nätverk

Superviktigt här i Sverige där 7 av 10 jobb förmedlas genom kontakter, påpekar Lina. Yrkesdörren <www.yrkesdörren.se> är ett initiativ som matchar etablerade och nya yrkesaktiva svenskar, utifrån yrke, utbildning och region. Syftet är att den etablerade svensken ska presentera den nya svensken för två av sina kontakter. De två kontakterna tar sedan över stafettpinnen och presenterar den nya svensken för ytterligare två kontakter.

6. Bjud på kaffe

Kontakta en närliggande SFI-skola eller annan organisation och bjud in personer där till att fika med er på en kafferast.

– Genom att lära känna människor 94 från andra områden, åldrar, kulturer och intresseområden vidgas dina anställdas perspektiv och kunskaper om omvärlden. Allt kan hända. Det kostar en kopp kaffe, men det ger ofantligt mycket mer!

7. Bli mentor

Dela med dig av din erfarenhet, tid och dina kontakter – ovärderligt för en nyanländ! Hör med din kommuns näringslivschef om vilka lokala initiativ som finns. Du kan även få hjälp av rotary (www.rotarymentorer.se), Röda Korset, Mitt Liv och sajten Newcomers (https://newcomers.io/ ).