<![CDATA[Färsk forskning visar att allt fler tar nätet till hjälp när de rekryterar. Foto: Getty Images]]>

Ta nätet till hjälp när du rekryterar

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 22 februari, 2017

Nätet har blivit en allt viktigare informationskälla för arbetsgivarna när de skall rekrytera ny personal. Allt fler tittar  på Facebook, Linkedin och Google för att få fram värdefull  information om de sökande. 

Anna Hedenus och hennes kollega Christel Backman driver forskningsprojektet ”Arbetsgivares informationssökning på internet i samband med rekrytering”. De är nu ungefär halvvägs och har gjort ett 40-tal intervjuer med framförallt stora och medelstora företag samt olika rekryteringsfirmor.

– Så här långt kan vi konstatera att informationssökningar på nätet ökar i samband med rekryteringar. Det finns för- och nackdelar med detta, men många vi intervjuat säger att det är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att få ytterligare perspektiv på dem som är aktuella för ett jobb, säger Anna Hedenus.

Bland rekryteringsföretag och större organisationer används sökningar på nätet i syfte att hitta aktuella uppgifter om tänkbara kandidater samt få en bild av sökandens kompetens, sociala färdigheter och omdöme, intressen och personlighet.

Kontrollerna görs också för att hitta sådant som man kan vilja följa upp med den sökande eller med en referensperson, till exempel konflikter på tidigare arbetsplatser, tidskrävande engagemang eller prestationer som inte nämnts i meritförteckningen.

Att söka information på nätet uppfattas som en ”modern” metod, men aktualiserar också frågor om etik, integritet och diskrimineringsrisker. Det har därför funnits ett stort intresse för studien bland personer som jobbar mycket med rekryteringar. Hur deras bild överensstämmer med småföretagares eventuella användning är Anna Hedenus osäker på. De har nämligen haft svårt att hitta personer från denna typ av verksamhet att intervjua.

– Vi är mycket väl medvetna om att tidsramarna är mycket snävare i små organisationer och att man kanske inte har tid att varken träffa oss forskare eller göra tidskrävande bakgrundssökningar om man skall anställa ny personal. Om någon småföretagare har erfarenheter av att använda nätet, skulle det vara roligt om han eller hon hörde av sig, i synnerhet om man inte känner igen sig i den bild vi ger här, fortsätter hon.

Inte minst i de små företagen är lyckade rekryteringar nästan avgörande för verksamheten och en misslyckad rekrytering kan ställa till stor skada. Utifrån det kan man tro att man i små företag skulle göra ännu mer ingående bakgrundskontroller av de sökande.

Samtidigt görs rekryteringar relativt sällan och tidsramarna är mindre än i större organisationer, vilket lämnar lite rum för rutinmässiga eller metodiska sökningar.

– Vi föreställer oss att man, precis som i större företag, kanske gör en snabb googling på en jobbsökande medan man står i matkön, eller att man kollar Facebook-bilden innan en intervju. Men kanske är man också oftare bekant med den sökande på något sätt, vilket gör den typen av snabbcheck överflödig?

Det finns också branschspecifika skäl till att misstänka att man bland småföretagare använder nätsökningar i mindre utsträckning. För den som rekryterar till chefspositioner, kommunikation och andra utåtriktade tjänster, är det viktigt att den sökande också syns på sociala medier – på ett för företaget bra sätt.

– Vad jobbsökande och anställda gör på Facebook eller skriver på sina bloggar är kanske mindre relevant för små företag, funderar Anna Hedenus avslutningsvis.

För mer info om studien: Läs mer här!

Länk till kort webbenkät här.