deltidsanställd

deltidsanställd

”Hur kan jag deltidsanställa?”

Driva Egets läsare Leonardo behöver en deltidsanställd och undrar vad han måste tänka på. Driva Egets expert på området ger svar.

Läs också: 8 egenskaper att leta efter när du ska anställa

Fråga från Leonardo:
Jag behöver anställa en person till mitt företag men bara för några få timmar per månad. Denna person kommer mest att jobba hemifrån. Finns det någon minimigräns för hur få timmar man får anställa någon fast per månad? Är det något annat som är viktigt att tänka på vid en sådan här anställning?

Driva Egets expert Ola Hedén, HR-konsult, ger svar:
Det du kan göra är att erbjuda en allmän visstidsanställning (AVA). Vid en sådan anges start- och slutdatum men du behöver inte ange några särskilda skäl till att anställningen är tidsbegränsad. Det finns ingen minimigräns avseende antal timmar.

En viktig sak att komma ihåg är att den allmänna visstidsanställningen inte får vara längre än två år under en femårsperiod eftersom den då övergår i en tillsvidareanställning.


ANNONS

Nyhetsbrev