<![CDATA[]]>

Kommer du också höja lönerna i år?

Camilla Björkman

Publicerades: 24 april, 2014

Varannan småföretagare höjer sina medarbetares löner 2014, medan nästan en av tio sänker lönen. Det visar en undersökning från Visma.

I den uppgav 54 procent att de tänkte höja lönerna i år, 38 procent att de har för avsikt att låta dem ligga på samma nivå som nu och 8 procent att de tänker sänka lönerna.

– Detta signalerar att många företag inte vågar tro på en positiv konjunktur riktigt än, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som gjort undersökningen, i en kommentar kring varför bara hälften kommer att höja.

Han säger att småföretagen i stor utsträckning följer de löneavtal som sluts på arbetsmarknaden. Förra våren slöts fleråriga avtal och på flera av de större avtalsområdena innebar det löneökningar på cirka två procent per år under två till tre år.