Kolla kandidaterna med ny metod. Foto: Getty Images

Få koll på jobbsökande med analytiker från försvarsmakten

Samuel Karlsson

Publicerades: 20 mars, 2017

Ska du rekrytera nyckelpersoner till ditt företag? Då kan det vara värt att lägga ner lite extra krut på att hitta den bästa kandidaten till jobbet. Nu kan du utföra bakgrundskontroller utvecklade av säkerhetsexperter från försvarsmakten.

Vill du veta om den du ska anställa är nyskild, ligger i vårdnadstvist, har betalningsanmärkningar eller gillar att skriva etiskt tveksamma kommentarer på Facebooksidor? Då räcker det ofta med en traditionell bakgrundskontroll.

Vill du dessutom få en djupare analys och riskbedömning av den sökandes beteende kan det vara värt att anlita säkerhetsexperter med förflutet i försvarsmakten.

I dagarna lanserar Scandinavian Recruitment Intelligence en helt ny typ av avancerad bakgrundskontroll, baserad på en underrättelsemetod som utvecklats av säkerhetsexperter från Försvarsmakten.

– Vår bakgrundskontroll är inte framtagen för att anklaga eller sätta dit någon. Syftet med en djupare analys av den sökande är att få fram ett bra beslutsunderlag inför en rekrytering, säger VD och grundare Pierre Gudmundson.

I en traditionell bakgrundskontrollen ingår utdrag från offentliga databaser som exempelvis betalningsanmärkningar eller registerutdrag ur belastningsregister.

Scandinavian Recruitment Intelligence går ett steg längre och analyserar även de sökandes digitala beteende. De granskar information som kanske var tänkt att vara dold eller privat. Det kan exempelvis handla om avvikande beteenden på Facebook.

Som arbetssökande kan det vara bra att tänka på att det som kan kännas privat idag kan uppdagas i framtiden vid en bakgrundskontroll. Det hjälper inte att försöka städa upp efter sig. Raderade inlägg kan oftast läsas ändå.

Det är mer fördelaktigt att inte ”panikstäda” inför en kontroll utan vara sanningsenlig och bemöta frågorna som eventuellt dyker upp.

– Att vara raljant eller skämtsam på sociala medier är inte tillräckligt för att det ska orsaka en notering i resultatet. Vi undersöker fler parametrar som frekvens och grovhet i kommentarerna innan vi drar några slutsatsen om det innebär en risk vid anställning, fortsätter Pierre.

Bakgrundskontrollen görs med samtycke från den sökande och han eller hon får alltid ta del av resultatet. Om det som framkommit känns ofördelaktigt kan man välja att stoppa informationen från att skickas vidare till arbetsgivaren.

När alla uppgifter är framtagna genomför Scandinavian Recruitment en analys och riskbedömning av personens beteende. Resultatet används också som underlag för att ta fram frågor som arbetsgivaren kan använda vid en eventuell slutintervju.

– Om vi upptäcker något avvikande beteende kan vi lyfta det till en fråga och samtidigt ge den sökande en chans att förklara sig. Då är det ofta något som sticker ut ganska mycket från det som kan kallad för normalt. Det räcker inte med att man gillat ett dåligt skämt på Facebook.

Medarbetarna som utför analyserna av bakgrundskontrollerna på Scandinavian Recruitment Intelligence är samtliga är analytiker som hämtats från försvarshögskolan.

– Vi är duktiga på att sy ihop olika källor och sammanställa olika data till relevant information. Vi tar fram en analys och riskbedömning som skapar större trygghet vid rekryteringen både för den sökande och företaget som står i begrepp att rekrytera, säger Pierre Gudmundson.

Fördelar för arbetsgivaren:

1. Du får en kvalitativ bild av kandidatens bakgrund och en uppskattning av möjliga risker vid rekryteringen.

2. Underlaget till slutintervjun blir bättre och kompletteras med frågor som är speciellt anpassade till den sökande.

3. Du får veta vilka frågeställningar som kan vara kritiska och den sökande får en chans att nyansera bilden.

4. En seriös bakgrundskontroll skapar ett signalvärde mot övriga anställda och ökar trygghet i organisationen. Det visar att du som arbetsgivare är mån om att anställa personer som det går att lita på.

Fördelar för den sökande:

1. Du kan vara trygg med att rekryteringen sker på ett sätt som ger dig en rättvis chans mot övriga sökande.

2. Du får en kvalitetsstämpel på din bakgrund och ditt beteende som du kan använda även när du söker andra jobb.

3. Du får ett kvitto på att arbetsgivaren är mån om att rekrytera rätt personal.