<![CDATA[Hårdare kontroller av personalliggare införs under 2017. Foto. Getty Images]]>

Så får du full koll på personalliggaren

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 21 februari, 2017

Hårdare kontroller av personaliggare kommer genomföras i byggbranschen. Hantverkare och andra underentreprenörer har inget ansvar att se till att lagen följs – men ska heller inte blunda för felaktigheter.

I januari 2016 infördes lag på elektronisk personalliggare i byggbranschen och under förra året redovisade Skatteverket totalt 12 000 kontrollbesök på 5 000 arbetsplatser. Flera kontrollbesök kan registreras på en arbetsplats då både byggherren och byggentreprenörer kan råka ut för kontroller under samma besök.

En stor utmaning för Skatteverket tillsammans med branschorganisation har varit att nå ut med information om vad som gäller. Byggherrar som inte normalt jobbar i byggbranschen, till exempel bilverkstäder, butiksägare och bostadsrättsföreningar, har man fått lägga extra krut på.

Under 2017 kommer Skatteverket fokusera på att hitta de företag som bestämt sig för att inte delta i systemet och som inte anmäler sina byggen.

– Tips är oerhört viktigt för vår verksamhet. Man kan anonymt vända sig till oss med tips. Vi får in många tips och dessa har väldigt hög träffsäkerhet. Vi har också blivit oerhört väl bemötta ute på arbetsplatserna i samband med kontrollbesök. Detta ska byggarna ha en stor eloge för, säger Conny Svensson rikssamordnare på Skatteverket.

Hantverkare och andra underentreprenörer har inget ansvar att för att det finns elektronisk personalliggare på bygget, det är helt och hållet byggherrens ansvar.

Saknas det personalliggare trots att det borde finnas det, kan man som entreprenör inte straffas.

Det gäller för personalliggare

  • Personalliggare i byggbranschen infördes från och med den 1 januari 2016, enligt ett beslut från riksdagen.
  • Lagen innebär bland annat att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras.
  • Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Personer som under kortare tid lastar och levererar material behöver inte registreras.
  • Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden antas uppgå till mindre än fyra basbelopp (ex.moms) eller om byggherren är en privatperson som bygger för privatbruk.
  • Företagare och entreprenörer har skyldighet att föra elektronisk personalliggare genom utrustning tillhandahållen av byggherre och hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket.
  • Byggherren har möjlighet att skriva över hela ansvaret till den generalentreprenör som utför entreprenad antingen som utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Vid delad entreprenad får byggherren inte skriva över ansvaret på någon av entreprenörerna.
  • Om lagen inte följs kan Skatteverket döma ut sanktionsavgifter, exempelvis är sanktionsavgiften 12 500 kronor om det saknas elektronisk utrustning för personalliggare.
  • Om byggherren inte har anmält byggstart eller håller en elektronisk personalliggare tillgänglig på arbetsplatsen kan inte en entreprenör i sin tur påföras kontroll/sanktionsavgifter.

I samarbete med Byggvärlden/Hantverkaren

Text av : Anna Sjöström och Susanne Bengtsson

Läs mer nyheter från Byggvärlden.