<![CDATA[]]>

Tre råd att tänka på när du inför bonussystem

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 15 augusti, 2015

Är bonussystem ett bra sätt att öka engagemanget i din firma? HR-konsulten Ola Hedén ger här korta råd kring vad man ska tänka på som småföretagare.

Driva Egets läsare Anna-Karin driver en firma med sju anställda. Under hösten vill hon öka personalens engagemang i firman och undrar vad hon ska tänka på om hon inför ett bonussystem. Ola Hedén som är HR-konsult svarar:

Det som gör ett företag riktigt framgångsrikt – det vill säga en plats dit skickliga personer söker sig, där de utvecklas och väljer att stanna kvar – är att företaget lyckats skapa en stimulerande, motiverande och framgångsrik miljö.

Ett genomtänkt och företagsanspassat bonussystem kan bidra till att skapa engagemang och motivation men tyvärr även det motsatta om det görs på fel sätt.

Vill du införa ett bonussystem i ditt företag? Gör det då av rätt anledningar, i rätt ordning och på rätt sätt:

1. Jobba först med de grundläggande frågorna som ledarskap och medarbetarskap.

2. Fundera noga över vilken typ av bonusmodell som fungerar bäst i ditt företag med sju anställda.

3. Förankra och skapa riktigt bra transparenta processer för bedömning och utbetalning.

När du som arbetsgivare utformar ett bonussystem är det viktigt att vara tydlig med vilka regler som gäller för att dina medarbetare faktiskt ska få bonus.

För att det dessutom ska bli hållbart för dig som arbetsgivare gäller det att bonusen i slutändan också skapar bättre lönsamhet för verksamheten. Bonus ska sporra till personlig utveckling men även klara upp- och nedgångar i företagets resultat.