Ansökan om korttidsarbete

Så ansöker du om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – steg-för-steg

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 6 april, 2020
Foto av: Adobe Stock

Här går vi igenom allt om hur du ansöker om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). Det blir en steg-för-steg-guide till förberedelser,...

Här går vi igenom allt om hur du ansöker om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). Det blir en steg-för-steg-guide till förberedelser, ansökan, utbetalningar och rapportering. Läs igenom hela för att få full kontroll!

Hur snart kan mitt företag söka stödet?

Ansökan hos Tillväxtverket öppnar den 7 april 2020. Däremot kan ansökan göras retroaktivt och företaget kan få stöd från den 16 mars 2020. Stödet beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.

Hur ansöker mitt företag om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Ansökan sker via tillvaxtverket.se. Processen består av flera steg, inkluderat godkännande eller avslag, och vid godkänd ansökan beslut om preliminärt stöd. Tillväxtverket uppdaterar löpande informationen om hur du ansöker, så följ uppdateringar där.

Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet. I andra fall kan stöd inte lämnas.

Det preliminära stödet betalas ut först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat företagets ansökan. Tillväxtverket har lovat att ansökningarna kommer att handläggas så snabbt det bara är möjligt.

Om ditt företag beviljas stöd är ni skyldiga att med jämna mellanrum göra en avstämning för att fastställa hur stort det slutgiltiga stödet ska vara. Om du har en bra redovisningsbyrå kan du be om deras hjälp med administrationen kring detta.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Hur snabbt kommer pengarna?

Tillväxtverket har svårt att uppskatta söktrycket och kan därför i dagsläget inte svara på hur snabbt stödet betalas ut.

Går det att ansöka innan den 7 april?

Nej, alla ansökningar som kommer in före 7 april kommer att avvisas. Tänk på att ansökan måste göras enligt de instruktioner som kommer att finnas tillgängliga hos Tillväxtverket inför öppningen av ansökan.

Lägg lite extra tid på att få ansökan rätt från början. Då kommer ditt företag att få besked snabbare än om ni måste komplettera med ytterligare information senare.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Så här förbereder du dig inför ansökan

Steg 1: Gör webbtestet på Tillväxtverkets hemsida

Test: Här kan du göra snabbtestet och få en uppfattning om ditt företag har rätt till stödet. Gå till testet.

Steg 2: Räkna ut hur mycket stöd ditt företag kan få

Beräkningshjälp: Här kan du räkna ut hur mycket ditt företag kan få i stöd. Resultatet använder du sedan i själva ansökan. Gå till beräkningshjälpen.

Steg 3: Förbered avtal med dina anställda om korttidsarbete

Läs mer här: Här finna avtalsmall för korttidsarbete LÄNK

Steg 4. Säkerställ att rätt person skriver på ansökan

Tillväxtverket kan inte hantera underskrift med BankID från flera personer. Därför ska den som signerar ansökan ha rätt att representera företaget.

Här kan du se en film om hur du förbereder dig inför ansökan.

Okej, så hur ansöker jag steg för steg?

Ansökan öppnar 7 april och består av några enkla steg som du fyller i via Tillväxtverkets hemsida

Steg 1: Börja med att ange företagets uppgifter

I första delen fyller du i uppgifter om företaget du söker stöd för. Här ska du ange:

– Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror)
– Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
– Bankuppgifter för utbetalning av stödet om du blir beviljad.
– Kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson
– Belopp, period och antal anställda du söker stöd för. Här finns ett räkneverktyg som hjälper dig att ta fram rätt belopp.
– Om ditt företag har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget.

Steg 2: Svara sedan på ett antal bakgrundsfrågor

I steg 2 får du ett antal grundläggande frågor kring ditt företag och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej frågor. Fyll i dessa noga enligt instruktionerna.

Steg 3: Signera och skicka in

Du signerar din ansökan med bank-id. Då ska du också intyga att du har rätt att företräda företaget, att uppgifterna i ansökan är fullständiga och uppriktiga, att du känner till att falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart, samt att du godkänner att Tillväxtverket kontrollerar uppgifterna i ansökan mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Tänk på: Dubbelkolla att rätt firmatecknare skickar in ansökan.

Här kan du se en film om hur du gör ansökan.

Vad händer när Tillväxtverket behandlar din ansökan?

Du får ett bekräftelsemail inom några dagar. Behöver Tillväxtverket mer information från dig kommer du att bli kontaktad.

När din handläggare har handlagt ditt ärende får du ett beslutsmejl. Om ansökan beviljas sker utbetalningen till kontot du angav i ansökan. Det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot.

Om din ansökan inte beviljas kommer det att stå i mailet.

Här kan du se en film om vad som händer när du skickat in din ansökan

Vad händer efter den första utbetalningen?

Tre månader efter att företagets ansökan har godkänts måste du göra en avstämning.

Ditt företag ska då skicka in en anmälan om avstämning senast två veckor efter den tredje stödmånadens utgång. Viktigt! Om anmälan inte kommer in i tid blir företaget skyldigt att återbetala hela det utbetalda stödet.

Vad ska avstämningen innehålla? Du ska sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du justerar arbetad tid för anställda som stödet omfattar, om den skiljer sig från den arbetstid du sökt medel för. Dina anställda kan ju ha varit sjuka, vabbat eller haft annan frånvaro.

Avstämningen kan resultera i att ditt företag kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att ni blir återbetalningsskyldiga om ni fått för mycket utbetalt stöd.

Du kommer att få mer information om hur avstämningen går till i ditt bekräftelsemail och det kommer att finnas tydliga instruktioner hos Tillväxtverket i god tid innan avstämningen.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Godkänner Tillväxtverket digitalt signerade avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare?

Ja. På Tillväxtverkets begäran behöver dock företaget kunna verifiera den digitala signaturen. Detta gäller exempelvis för avtal där företaget visar att minst 70 % av de anställda har godkänt korttidsarbete (om ni inte har kollektivavtal).

Hur länge kan mitt företag få stöd för korttidsarbete?

Ett företag kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Den sammanlagda tiden för stöd får inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

Här är svaren på alla dina frågor om korttidsarbete (korttidspermittering)

Klicka på det ämne du vill ha hjälp med, så kommer du till en ny artikel om just det.

– Vad är korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Så ansöker du om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – steg-för-steg
– De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)
– Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Hur mycket sparar mitt företag på korttidsarbete (korttidspermittering)?
– När kommer pengarna och vem betalar lönen vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?
– Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Anställda som korttidspermitteras – frågor och svar
– Mall för avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) – ladda ned här
– Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?