Anställda som korttidspermitteras

Anställda som korttidspermitteras – frågor och svar

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 6 april, 2020
Foto av: Adobe Stock

Vi försöker svara på alla frågor om vad som gäller för dina anställda och företaget vid korttidsarbete (korttidspermittering).

Vem beslutar om att införa korttidsarbete och vem beslutar när korttidsarbetet ska avslutas?

Företaget (arbetsgivaren) tar beslut om att införa korttidsarbete och när det ska avslutas. En förutsättning för att företaget ska kunna införa korttidsarbete är att det regleras i lokalt kollektivavtal, alternativt att det finns avtal med 70 procent av medarbetarna om kollektivavtal saknas.

Är det frivilligt för medarbetarna att deltaga?

Delvis. Om det är reglerat i kollektivavtal så gäller det. Annars krävs att företag har godkännande i avtal med respektive medarbetare.

Stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) gäller inte för alla anställda. Här går vi igenom vilka som omfattas och vilka som inte gör det.

Läs mer här: Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Kan olika medarbetare ha olika procentnivåer av korttidsarbete?

Det beror på om ditt företag har kollektivavtal eller inte.

Har ni ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av den i ett lokalt avtal. Här regleras vilka anställda som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper i företaget.

Om ditt företag inte har kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom ”driftsenheten” godkänna och delta i korttidsarbetet. Arbetstids- och löneminskningen som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Vad menas med en driftsenhet?

Med en driftsenhet menas en geografiskt avgränsad enhet, inte en organisatorisk. Exempel på detta kan vara en butik, en fabrik eller ett inhägnat industriområde. Driftsenheten behöver inte vara en självgående ekonomisk enhet, det handlar mer om att den ska vara en fast utgångspunkt för arbetet.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Är det möjligt att ändra korttidsarbetets omfattning?  

Ja, ni kan ändra korttidsarbetets omfattning. Detta ska dock regleras i ett nytt lokalt kollektivavtal (eller i ett nytt avtal med de deltagande 70 procent av medarbetarna, om kollektivavtal saknas). Ni kan på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid.

Kan anställda göra vad de vill när de är arbetsbefriade?

Nja. Under permitteringen är de anställda skyldiga att vara på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar det. Men i övrigt förfogar de fritt över ej arbetad tid, såvida inget annat är bestämt i lokala avtal.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Kan företaget kräva att jag ska jobba mer än vad som står i avtalet?

Nej, företaget får inte kräva att den anställda arbetar mer än den avtalade tiden. Stödet för korttidsarbete avser stöd för kostnader som företaget har för den minskade arbetstiden.

Om företaget kräver att den anställda arbetar mer än den tid som stödet avser, strider det mot regelverket och företaget blir återbetalningsskyldigt.

Hur fördelar man den kvarvarande arbetstiden under en månad?

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet under den förkortade arbetstiden. Den nedsatta tiden beräknas på basis av kalendermånad.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Hur ser möjligheterna ut att anordna kompetensutveckling under arbetsbefriad tid? 

Så här skriver Tillväxtverket på sin hemsida:

”Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.

Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet. Möjligheten finns att t.ex anordna interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering.”

Kan vi införa korttidsarbete och sedan säga upp personal? Eller tvärtom, kan vi säga upp personal och införa korttidsarbete för dem?

Ja, just nu går det. Enligt undantagsreglerna för 2020 är det möjligt att få stöd även under uppsägningstiden om personal man infört korttidsarbete för sägs upp.

Det är också möjligt att under 2020 införa korttidsarbete för redan uppsagd personal. Detta gäller dock inte under de ordinarie reglerna.

Vad är lönetaket för korttidsarbete?

Stöd för korttidsarbete beräknas på anställdas ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Detta gäller även för medarbetare med lön som överstiger 44 000 kronor. Även gällande den procentuella löneminskningen så beräknas stödet på en lön på maximalt 44 000 kronor i månaden.

Här får du ett räkneexempel som visar hur mycket ditt företag sparar om du kan få stöd för korttidsarbete för dina anställda.

Läs mer här: Hur mycket sparar mitt företag på korttidsarbete (korttidspermittering)?

Gäller löneökning som uppkommit efter jämförelsemånaden? 

Nej, den ordinarie lönen från jämförelsemånaden gäller.

Vad menas med jämförelsemånaden?

När du söker stöd för korttidsarbete från ett startdatum som är mellan 16 mars 2020 och 31 mars 2020, ska dina anställda både ha varit anställda i mars och tre månader innan, det vill säga i december. Din jämförelsemånad blir i detta fall december.

Om du däremot lämnar in en ansökan i april och söker från ett startdatum i april eller senare, ska dina anställda både varit anställda i april och tre månader innan, det vill säga i januari. Din jämförelsemånad blir i detta fall januari.

Vilket är det högsta stödet per anställd och månad?

Det högsta stödet är 26 030 kr per person och månad. Detta gäller om den ordinarie lönen är över 44 000 kr (taket) och arbetstidsminskningen är maximala 60 procent.

Påverkas stödet för korttidsarbete av de aviserade sänkningarna av arbetsgivaravgifter?

Nej. De påverkas inte heller av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift även med ordinarie regler.

Hur beräknas ordinarie lön för de som har Ob-tillägg eller provisionsbaserad lön?

Med ordinarie lön menas den regelmässigt utgående kontanta lön som den anställda skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete.

Med regelmässigt utgående lön menas ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas också med.

Påverkas den sjukpenninggrundande inkomsten av sänkt lön vid korttidsarbete?

Nej, den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är skyddad under tiden för korttidsarbete. Det är dock smart om den anställde upplyser Försäkringskassan om att han eller hon deltar i korttidsarbete när den ansöker om en socialförsäkringsförmån.

Påverkas pensionen av sänkt lön vid korttidsarbete?

Ja, pensionen påverkas av den sänkta lönen. Beslutsfattarna har dock bedömt detta vara marginellt, då korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Får företaget stödet under anställdas sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Nej, stödet till arbetsgivare kommer att beräknas utifrån att den anställde är närvarande. Det som ersätts i stödet till företaget är arbetad tid. Sjukdom, föräldraledighet och semester är frånvaro och inkluderas inte.

Kan företaget permittera mer än 60 % av tiden?

Företaget kan välja att permittera anställda på heltid, det vill säga upp till 100 procent. Stödet gäller dock för maximalt 60 procent arbetstidsförkortning.

Räknas röda dagar och helgdagar som frånvaro?

Närvarokvoten beräknas utifrån hur den anställde normalt skulle ha arbetat under månaden.

Här är svaren på alla dina frågor om korttidsarbete (korttidspermittering)

Klicka på det ämne du vill ha hjälp med, så kommer du till en ny artikel om just det.

– Vad är korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Så ansöker du om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – steg-för-steg
– De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)
– Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Hur mycket sparar mitt företag på korttidsarbete (korttidspermittering)?
– När kommer pengarna och vem betalar lönen vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?
– Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Anställda som korttidspermitteras – frågor och svar
– Mall för avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) – ladda ned här
– Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?