Krav för korttidsarbete

Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 6 april, 2020
Foto av: Adobe Stock

Om ditt företag ska söka stöd för korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) krävs att ni uppfyller vissa krav. Här går vi igenom några av kraven som ställs.

Kollektivavtal eller 70 % av anställda ”med på tåget” krävs

För att ett företag ska kunna få stöd för korttidsarbete ska det finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.

Om ditt företag inte har kollektivavtal måste minst 70 procent av de anställda medarbetarna på ”driftsenheten” (se definition nedan) godkänna och delta i korttidsarbetet. Arbetstids- och löneminskningen som har avtalats ska också vara densamma för alla deltagande anställda inom ”driftsenheten”.

Vad menas med en driftsenhet?

Med en driftsenhet menas en geografiskt avgränsad enhet, inte en organisatorisk. Exempel på driftenheter kan vara butiker eller fabriker. En driftsenhet behöver däremot inte vara en självgående ekonomisk enhet, men en fast utgångspunkt för arbetet.

Vår koncern har flera olika bolag, ska varje enhet ses som separat?

Ja. Ni ska dessutom se olika driftsenheter inom samma bolag som separata.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Minska andra kostnader för arbetskraft innan ni kan få stöd

Innan företaget kan få stöd för korttidsarbete måste man ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnader för arbetskraft. Det kan exempelvis handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen eller att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms som kritisk för verksamheten, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Kan konsulter och inhyrd personal vara verksamhetskritiska?

Företaget ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i företaget. Viktigt! Även konsulter och inhyrd personal kan vara kritiska för verksamheten och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal. Bedömningen görs i varje enskilt fall utifrån de speciella förhållandena hos just det aktuella företaget.

Företaget får inte vara i obestånd

Om ditt företag vid tidpunkten för ansökan är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan företaget inte få stödet.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Kan stöd för korttidsarbete kombineras med andra typer av stöd?

Ja, generellt påverkar inte stödet för korttidsarbete möjligheten till andra typer av stöd.

Hur kommer misstänkt bedrägeri att hanteras?

Tillväxtverket rapporterar på sin hemsida att de ser väldigt allvarligt på försök att utnyttja stöden i Coronakrisen. Därför meddelar myndigheten att de kommer att bedriva en aktiv antibedrägeriverksamhet.

Om de får kännedom om att någon med mening försöker lura till sig skattemedel, som staten har avsatts för att hjälpa företag i allvarliga ekonomiska svårigheter, så kommer de att vidta rättsliga åtgärder och polisanmäla misstänkta brott.

Vi noterar också att Tillväxtverket skriver att myndighetens antibedrägeriverksamhet gäller medvetna försök till brott. Omedvetna felaktigheter kommer att gå att rätta till i efterhand.

Här är svaren på alla dina frågor om korttidsarbete (korttidspermittering)

Klicka på det ämne du vill ha hjälp med, så kommer du till en ny artikel om just det.

– Vad är korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Så ansöker du om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – steg-för-steg
– De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)
– Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Hur mycket sparar mitt företag på korttidsarbete (korttidspermittering)?
– När kommer pengarna och vem betalar lönen vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?
– Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Anställda som korttidspermitteras – frågor och svar
– Mall för avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) – ladda ned här
– Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?