Vanliga frågor om korttidsarbete

De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 6 april, 2020
Foto av: Adobe Stock

Här får du svar på de vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering) och om vilka företag som kan söka stödet.

Vad menas med korttidsarbete (tidigare korttidspermittering)?

Med korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) menas ett stöd där företagets lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.

Korttidsarbete kan användas när företaget drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer, till exempelvis Coronavirusets spridning. Företagets anställda får då gå ner i arbetstid under en period (permittering), samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till företaget.

Vilka företag kan få stöd för korttidsarbete?

Stödet för korttidsarbete gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Exempel på ägare/arbetsgivare som omfattas aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Glöm inte att korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal med de anställda (minst 70 % av de anställda i en ”driftsenhet” måste vara med på avtalet).

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Vilka anställda omfattas inte av stödet för korttidsarbete?

Stödet för korttidsarbete omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda tre månader före Tillväxtverkets godkännande.

Omfattas ägare och familjemedlemmar som jobbar i ett aktiebolag av stödet?

Ja, även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av stödet för korttidsarbete.

Tips! Är stöd för korttidsarbete möjligt för ägare och anställda familjemedlemmar i enskild firma? Vad gäller för anställda? Vi reder ut.

Läs mer här: Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Vad måste mitt företag göra innan vi kan få stödet?

Först måste ditt företag ha gjort vad ni kan för att minska kostnaden för arbetskraft. Exempel på detta kan vara att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara kritisk för verksamheten.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Hur mycket minskar den anställdes arbetstid vid korttidsarbete?

Företaget kan minska de anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent.

Finns det något lönetak för stödet?

Ja. Lönetaket för stödet vid korttidsarbete är 44 000 kr i månaden.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Hur länge kan företaget få stöd för korttidsarbete?

Ditt företag kan få stöd i sex månader. Möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader finns.

Hur betalas lönen ut, och vem får stödet från staten?

Ditt företag betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till dina anställda. Stödet från staten går till företaget, inte till de anställda. Det som ersätts i stödet till företaget är arbetad tid. Sjukdom och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas därför inte i stödet.

Obs! Bidraget avser stöd för kostnader som ditt företag har för den minskade arbetstiden. Företag blir återbetalningsskyldiga om anställda arbetar mer än den tid som stödet avser.

Vilket är det högsta stödet per anställd och månad?

Det högsta stödet företaget kan få är 26 030 kr per anställd och månad. Detta om den ordinarie lönen är över 44 000 kr och arbetstidsminskningen är 60 procent (det vill säga maximal arbetstidsminskning).

När öppnar ansökan för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Ansökan öppnar den 7 april och ansökan görs via tillvaxtverket.se. Stödet kan dock sökas retroaktivt från och med den 16 mars 2020. Ansökan är öppen under hela 2020.

Kan pengarna för stöd för korttidsarbete ta slut?

Nej. pengarna kan inte ta slut eftersom det är ett rättighetsstöd. Alla företag som har rätt till stödet (och uppfyller kraven) kommer att få det.

Här är svaren på alla dina frågor om korttidsarbete (korttidspermittering)

Klicka på det ämne du vill ha hjälp med, så kommer du till en ny artikel om just det.

– Vad är korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Så ansöker du om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – steg-för-steg
– De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)
– Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Hur mycket sparar mitt företag på korttidsarbete (korttidspermittering)?
– När kommer pengarna och vem betalar lönen vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?
– Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Anställda som korttidspermitteras – frågor och svar
– Mall för avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) – ladda ned här
– Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?