Vilka företag kan ansöka om korttidsarbete och korttidspermittering 2021

Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 6 april, 2020
Foto av: Adobe Stock

Här går vi igenom vilka företag som kan söka stöd för korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) och vilka som inte kan göra det.

Vilka företag kan söka ersättning för korttidsarbete?

Stöd för korttidsarbete gäller företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara utmaningarna som till exempel kommer av Coronaviruset (covid-19). Dessa utmaningar ska vara orsakade av ett förhållande utanför företagets kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Tips! Stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) gäller inte för alla anställda. Här går vi igenom vilka som omfattas och vilka som inte gör det.

Läs mer här: Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Företaget får inte vara på obestånd för att få stödet

Ett av kraven för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att företaget vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion.

Vad avses med obestånd? Företaget saknar förmåga att betala sina skulder och denna förmåga är inte tillfällig.

När ska ett företag upprätta kontrollbalansräkning? Kontrollbalansräkning upprättas när det finns skäl att tro att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Vilka företag (arbetsgivare) kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller inte staten, regioner, kommuner och kommunalförbund eller aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet

Tips! Är stöd för korttidsarbete möjligt för ägare och anställda familjemedlemmar i enskild firma? Vad gäller för anställda? Vi reder ut.

Läs mer här: Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Tips! Vad gäller för ägare i aktiebolag och anställda familjemedlemmar?

Läs mer här: Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?

Har bemanningsföretag rätt att ta del av stödet?

Japp, även bemanningsföretag har möjlighet att söka stödet för korttidsarbete under perioden 16 mars till och med den 31 december 2020.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Vad gäller om företaget har gjort vinstutdelningar?

På Tillväxtverkets hemsida skriver de följande:

”Tillväxtverket är av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete. Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har vi möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats.”

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Gäller stöd för korttidsarbete endast svenska arbetsgivare?

Ja, stödet kan endast utgå till arbetsgivare som är registrerade i Sverige och för anställda som organisationen betalar arbetsgivaravgift för i Sverige.

Här är svaren på alla dina frågor om korttidsarbete (korttidspermittering)

Klicka på det ämne du vill ha hjälp med, så kommer du till en ny artikel om just det.

– Vad är korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Så ansöker du om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – steg-för-steg
– De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)
– Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Hur mycket sparar mitt företag på korttidsarbete (korttidspermittering)?
– När kommer pengarna och vem betalar lönen vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?
– Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Anställda som korttidspermitteras – frågor och svar
– Mall för avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) – ladda ned här
– Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?