Vilka omfattas av korttidsarbete

Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 7 april, 2020
Publicerades: 6 april, 2020
Foto av: Adobe Stock

Stödet för korttidsarbete (korttidspermittering) gäller inte för alla anställda. Här går vi igenom vilka som omfattas och vilka som inte gör det.

Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?

– Korttidsarbete (korttidspermittering) omfattar inte nyanställda, utan bara dem som var anställda i företaget tre månader före Tillväxtverkets godkännande.

Definition: Korttidsarbete och korttidspermittering har samma betydelse.

– Stödet gäller endast för de arbetstagare som företaget varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.

– I det första förslaget var inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Detta familjemedlemsundantag har dock slopats för stödmånader som infaller från och med den 16 mars 2020 till och med den 31 december 2020. Nu kan alltså stöd sökas även för familjemedlemmar som är anställda i arbetsgivarens företag.

Tips! Här går vi igenom vilka företag som kan söka stöd för korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) och vilka som inte kan göra det.

Läs mer här: Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

Är korttidsarbete (korttidspermittering) frivilligt för de anställda?

Både och. Om det är reglerat i kollektivavtal så gäller det. Om inte, krävs godkännande i avtal med respektive medarbetare.

Inkluderas varslad och uppsagd personal i avtal om korttidsarbete (korttidspermittering)?

Enligt ordinarie lagstiftning kan företag få stöd enbart för varslad personal. Men, under undantagsperioden 2020 kan man få det även för uppsagd personal. Såväl varslad som uppsagd personal inkluderas i avtalet på samma villkor som andra anställda.

Tips! Så överlever ditt företag Coronakrisen – lyssna på våra bästa tips i podden Business Hacks

Alla anställda lyder inte under ett centralt kollektivavtal – måste vi ha olika avtal då?

Nej, kollektivavtalet gäller i praktiken för alla anställda medarbetare. Det spelar här ingen roll om några medarbetare inte är fackligt organiserade, eller om de tillhör en fackförening som ditt företag inte har kollektivavtal med.

Tips! Få de senaste uppdateringarna om Corona för företagare + inspiration som får ditt företag att lyckas bättre. Gör som 10 000-tals företagare, följ Driva Eget på Facebook, Driva Eget på Instagram eller Driva Eget på LinkedIn (eller allihop!)

Kan olika medarbetare få olika procentnivåer av korttidsarbete (korttidspermittering)?

Detta beror på om ni har ett kollektivavtal eller inte.

Om ditt företag har ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka anställda som ska omfattas av det i ett lokalt avtal. Vilka anställda som omfattas, och i vilken grad arbetstid och lön minskas, regleras då detta lokala avtal. Det kan således se olika ut mellan olika grupper av anställda.

Om ditt företag däremot inte har ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom en viss driftsenhet godkänna och delta i korttidsarbetet. Här ska den arbetstids- och löneminskning som har avtalats vara densamma för alla deltagande anställda inom driftsenheten.

Vad menas med en driftsenhet?

Med en driftsenhet menas en geografiskt avgränsad enhet, inte en organisatorisk. Exempel på detta kan vara en butik, en fabrik eller ett inhägnat industriområde. Driftsenheten behöver inte vara en självgående ekonomisk enhet, det handlar mer om att den ska vara en fast utgångspunkt för arbetet.

Tips! För att kunna avtala om korttidsarbete behöver du komma överens med minst 70 procent av de anställda (om företaget inte har kollektivavtal). Här finns en avtalsmall för korttidsarbete du kan använda.

Läs mer här: Mall för avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) – ladda ned här

Kan vi byta omfattning på korttidsarbetet efter en tid, eller återgå till normal arbetstid?

Ja, ditt företag kan ändra korttidsarbetets omfattning efter hand. Detta behöver dock regleras i ett nytt lokalt kollektivavtal (eller i ett avtal med de deltagande (minst) 70 procent av de anställda, om kollektivavtal saknas). På samma sätt kan ni återgå till ordinarie arbetstid. Detta kommer givetvis att påverka ersättningsgraden.

Hitta nya kunder i Corona-krisen: I Facebook-gruppen ”Välj en småföretagare” kan du hitta nya kunder och hjälpa andra småföretagare att klara sig.

Kan vi först införa korttidsarbete och sedan säga upp personalen? Och tvärtom, kan vi säga upp personal och införa korttidsarbete för dem?

Svaret är ja. Med undantagsreglerna 2020 är det är möjligt att få stöd även under uppsägningstiden, om personal företaget infört korttidsarbete för sägs upp.

Det är även möjligt att, under 2020, införa korttidsarbete för redan uppsagd personal. Enligt de ordinarie reglerna kan dock stöd inte utgå under uppsägningstid (det vill säga under normala omständigheter för korttidsarbete).

Kan företaget få stöd för korttidsarbete för varslad eller uppsagd personal?

Svaret är även här ja. Företaget kan enligt ordinarie lagstiftning få stödet endast för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 gäller det även för uppsagd personal.

Kan företaget säga upp personal som är tillsvidareanställd, samtidigt som andra delar av arbetskraften omfattas av korttidsarbete?

Ja, detta är fullt möjligt. Glöm inte att ordinarie turordningsregler måste följas.

Finns det en gräns för hur många medarbetare ett företag kan korttidspermittera?

Nej, det finns inget sådant tak.

Om en anställd har anställningsstöd från Arbetsförmedlingen – vad gäller så?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstödet från Arbetsförmedlingen. Anställningsstödet räknas nämligen inte som ett företagsstöd utan som ett ekonomiskt stöd kopplat till en viss person.

I vissa fall kan kombinationen av korttidsarbete och anställningsstöd innebära en negativ lönekostnad, vilket Tillväxtverket är medvetna om.

Omfattas även visstidsanställda av stöd för korttidsarbete?

I vissa fall. Stödet kan gälla visstidsanställda om de var anställda vid jämförelsemånaden (se definition nedan) och om företaget bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt. Detta innefattar till exempel att företaget har vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Vad menas med jämförelsemånaden?

När du söker stöd för korttidsarbete från ett startdatum som är mellan 16 mars 2020 och 31 mars 2020, ska dina anställda både ha varit anställda i mars och tre månader innan, det vill säga i december. Din jämförelsemånad blir i detta fall december.

Om du däremot lämnar in en ansökan i april och söker från ett startdatum i april eller senare, ska dina anställda både varit anställda i april och tre månader innan, det vill säga i januari. Din jämförelsemånad blir i detta fall januari.

Är det okej att anställa nya medarbetare när företaget har infört korttidsarbete?

Företaget ska i den mån det går bemanna uppkomna behov inom organisationen med anställda som deltar i korttidsarbetet. Om det finns behov av en typ av kompetens som ingen av de permitterade anställda har, exempelvis om någon med verksamhetskritisk kompetens har sagt upp sig, kan det dock vara nödvändigt att nyanställa.

Kom ihåg! Den nya medarbetaren omfattas inte av korttidsarbetet.

Gäller stöd för korttidsarbete för anställda som jobbar deltid?

Ja. Minskningen av arbetstid och lön ska i detta fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön.

Exempel: Om en anställd arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska han eller hon alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Omfattas även provanställda av stöd för korttidsarbete?

Företaget kan få stöd för provanställda givet att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Kom ihåg att ett av de grundkraven är att företaget måste ha gjort vad det kan för att minska kostnaden för arbetskraft.

En anställd har fått ändrad anställningsform efter jämförelsemånaden – kan hen ingå i korttidsarbete?

Kom alltid ihåg: Grundkravet för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att företaget gjort vad det kan för att minska kostnaden för arbetskraft. Om den anställde med ny anställningsform är kvar efter dessa åtgärder, med uppvisad lägre eller samma sysselsättningsgrad jämfört med jämförelsemånaden, kan denna person ingå i stödet.

Här är svaren på alla dina frågor om korttidsarbete (korttidspermittering)

Klicka på det ämne du vill ha hjälp med, så kommer du till en ny artikel om just det.

– Vad är korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Så ansöker du om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – steg-för-steg
– De vanligaste frågorna om korttidsarbete (korttidspermittering)
– Vilka företag kan ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Vilka anställda omfattas av stödet för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Hur mycket sparar mitt företag på korttidsarbete (korttidspermittering)?
– När kommer pengarna och vem betalar lönen vid korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Gäller korttidsarbete (korttidspermittering) för ägare i aktiebolag och familjemedlemmar?
– Kan enskild firma söka stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?
– Anställda som korttidspermitteras – frågor och svar
– Mall för avtal om korttidsarbete (korttidspermittering) – ladda ned här
– Vilka krav ställs på företag som söker stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?