<![CDATA[]]>

Anställ och utbilda unga – och få bidrag

Camilla Björkman

Publicerades: 15 mars, 2013

Ett företag som anställer unga under 26 ska få både slopad arbetsgivaravgift och handledarstöd. Det föreslår regeringen nu. ”Viktigt steg för att sänka trösklarna”, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

En arbetsgivare som anställer en arbetslös person under 26 år och ger honom eller henne en yrkesintroduktion under 25 procent av arbetstiden slipper hela arbetsgivaravgiften under sex månader.

Har den nyanställda gått utan jobb i mer än ett år får företaget en dubbel arbetsgivaravgift som lönesubvention. Dessutom får man 2 500 kronor i månaden i handledarstöd för varje anställd som utbildas.

Det är regeringens nya förslag för att få in fler unga på arbetsmarknaden.

– Detta är ett viktigt steg för att sänka trösklarna och skapa fler vägar in till arbete för unga, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Enligt förslaget ska en lön på 18 000 kronor innebära en nettokostnad för företaget på 8 800 kronor. Har den anställde varit utan jobb i ett år blir nettokostnaden 4 600 kronor (se Arbetsmarknadsdepartementets räkneexempel nedan).

I den promemoria som nu skickas ut på remiss finns också ett förslag om lägre avgifter till arbetslöshetskassorna. Idag är den genomsnittliga medlemsavgiften cirka 190 kronor i månaden per sysselsatt medlem. Om arbetslöshetsavgiften avskaffas skulle den hamna på cirka 110 kronor per månad.

Förslagen kan tidigast träda i kraft den 15:e januari 2014.

Arbetsmarknadsdepartementets räkneexempel.