Är det rätt att du betalar mest i skatt?

Camilla Björkman

Publicerades: 26 maj, 2010

Tyck till i vårt nya forum! En ny undersökning från Företagarna visar att småföretagarna betalar mest skatt i Sverige – mer än någon annan företagsgrupp. Vad tycker du om det?

Du som småföretagare bidrar med mest pengar till Sverige statskassa. Undersökningen från Företagarna visar att företag med upp till 50 anställda står för över 15 procent av landets totala skatteintäkter. Storföretagen däremot, bidrar bara med 13 procent.

– Vi bidrar gärna. Men det är inte rättvist att systemet premierar de största företagen, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Det här visar undersökningen:

  • De totala skatteintäkterna i Sverige var knappt 1 500 miljarder kronor 2008.
  • Småföretagens (egenföretagare och företag med 0-49 anställda) bidrag till statskassan är drygt 230 miljarder kronor, det vill säga nästan lika mycket som kostnaderna för sjukvården i Sverige.
  • Företagsgruppen mellanstora företag (50 -499 anställda) bidrar med knappt 164 miljarder kronor i skatt. De allra största företagen (fler än 500 anställda) betalar knappt 198 miljarder kronor i skatt.

– Småföretagen utgör mer än 99 procent av landets företag. Sedan 1990 har småföretagen skapat över 316 000 nya jobb. Under samma period har den offentliga sektorn, de mellanstora företagen och storföretagen inte skapat mer än 30 000 nya jobb. Ändå är det svenska skattesystemet främst konstruerat för att gynna de stora företagen, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Hon menar att skattesystemet slår hårdast mot småföretagarna som inte har samma chans att göra avsättningar. De höga arbetsgivargivaravgifterna, som påverkar framför allt tjänstesektorn negativt, är en annan förklaring till att småförtagen blir tungt skattebelastade.

– Kortsiktigt ger de höga arbetsgivaravgifterna intäkter till staten, men det kostar mer än det smakar eftersom många företag därmed inte kan växa och anställa, säger Anna Stina Nordmark Nilsson

Samtidigt visar en ny undersökning från Svenskt näringsliv att svenska företagares skattenivå sedan 2004 har minskat. Idag är den 10 procentenheter lägre – eller en femtedel av den totala skattebelastningen.

Vad tycker du i frågan? Lämna en kommentar i Driva Egets forum.