Borgs budget kan ge dig 27 000 kr

Anders Andersson

Publicerades: 15 december, 2008

När Anders Borg lämnade sin höstbudget utlovade han 27 000 kr mer om året för en småföretagare med två anställda. Läs här om hur han kom fram till det och om hur hans budget påverkar ditt företags ekonomi nästa år.

Borg har i budgeten satsat 16 miljarder på företagarna. Hans reformer ska förstärka drivkrafterna för investeringar, nyanställningar och dessutom minska krånglet. Stimulansen ska minska nedgången i ekonomin och mildra effekterna på arbetsmarknaden.

Detta är de viktigaste delarna i paketet:

 • Socialavgifterna (arbetsgivar- och egenavgifter) sänks med 1 procentenhet.
 • Bolagsskatten sänks från 28 till 26,3 procent.
 • Expansionsfondsskatten för enskilda näringsidkare sänks från 28 till 26,3 procent.
 • Schablonbeloppet för utdelning i aktiebolag enligt 3:12-reglerna höjs från ca 90 000 kr till 115 000 kr.
 • Den som har många anställda och enligt löneregeln kan få stor utdelning ska aldrig behöva ta ut en egen lön som är större än 10 inkomstbasbelopp (ca 480 000 kr i stället för 720 000 kr som det är i dag).
 • Reglerna för direktavskrivning förbättras. Inventarier som är värda mindre än ca 20 000 kr får dras av omedelbart, utan krångel med uppdelning på flera år.
 • Fler ungdomar omfattas av lägre socialavgifter och allmän löneavgift. Den som anställer någon som är högst 25 år får 12 procents lägre arbetsgivaravgifter än i dag.
 • Skatteplanering via handelsbolag genom underprisöverlåtelser och nedskrivning av lagerandelar i byggsektorn stoppas.
 • Skatteplanering med ”räntesnurror” stoppas. Det ska inte göra ränteavdrag vid lån mellan bolag i en koncern med utlandsbolag, såvida man inte kan visa att det är affärsmässigt.
 • Inkomstskatten sänks också något på grund av förbättrat jobbskatteavdrag. Det betyder 320 kr i månaden i skattesänkning för den som har en lön på 25 000 kr i månaden. Med lite högre inkomst blir sänkningen större eftersom också brytpunkten för statlig skatt justeras upp något. Totalt blir skattesänkningen då 650 kr vid 30 000 kr i månadsinkomst.

Anders Borg lovar att återkomma senare med fler förbättringar:

 • Förslag till förändringar i socialförsäkringarna för företagare kommer senare när en utredning om trygghetssystemet blir klar.
 • En utredning ska senast i mars nästa år lämna förslag till att införa särskilda skattelättnader för riskkapitalister och andra som vill öka investeringar i mindre företag. Utredningen ska också utreda om det ska införas ett särskilt riskkapitalavdrag för privatpersoner som investerar i ett eget eller ett företag som ägs av någon familjemedlem.
 • Regeringen vill satsa ?på olika konkurrensfrämjande åtgärder för att göra det lättare för mindre företag att komma in på marknader med höga inträdesbarriärer och kunna konkurrera med statliga och kommunala verksamheter på lika villkor.? Hur detta ska ske är ännu oklart.

För att försöka visa vad olika typer av företagare tjänar på alla ändringar har finansdepartementet räknat ut vad förslagen tillsammans ger. Storföretagen tjänar mest. Ett producerande företag med 50 anställda skulle sänka sina skatter med 278 000 kr per år ? 578 000 kr för den som har 100 anställda.

För småföretagen tar regeringen två exempel:

1 Ett litet familjeföretag som har två anställda förutom ägaren. Med de nya satsningarna får företaget 27 000 kronor mer per år. De kan användas för återinvesteringar i företaget eller för att anställa mer personal. Kanske kan de ta in extrapersonal när det behövs eller anställa någon på halvtid i två månader under sommaren.

2 Ett medelstort företag inom tjänstesektorn med cirka 16 anställda. De ändrade 3:12-reglerna påverkar särskilt företag med lågt aktiekapital, vilket ofta företag inom tjänstesektorn har. Företag B kommer därför att få 148 000 kronor mer per år. Det gör det möjligt att till exempel anställa någon under 26 år på halvtid.