<![CDATA[Finansminister Magdalena Andersson. FOTO KRISTIAN POHL]]>

Budgeten på två minuter

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 20 september, 2017

Höjda barnbidrag, fler utbildningsplatser och sänkt arbetslöshet. Finansminister Magdalena Andersson levererade budgeten för 2018 med en rejäl dos självförtroende.

Ekonomin går fortsatt som tåget. Regeringen vill göra fortsatt stora avbetalningar på statsskulden för att nå den lägsta nivån sedan 1977, samtidigt som man satsar drygt 43 miljarder på reformer – och sänker skatten, berättade Magdalena Andersson, och underströk att man inte lånat en enda krona för att finansiera flyktingkrisen.

Mycket av de satsningar som presenteras i budgeten har det talats om redan tidigare, som satsningar på landsbygd och gröna jobb. Regionala exportcentra ska finnas i varje län och visit Sweden får höjda anslag för att stärka turistnäringen. Samtidigt ges stöd till industrin för digitalisering.

Som tidigare berättats blir det också skattelättnader för företagens första anställda och skattelättnader för personaloptioner.

De hot som Magdalena Andersson pekar på är inte bara osäkerhet vad gäller den kinesiska ekonomins utveckling, Brexit och hur Trump ska gå vidare med handelsavtal, utan även svårigheten att matcha lediga jobb med jobbsökande. 100 000 jobb står lediga och det är i sig ett hot mot företagens tillväxtmöjligheter. Därför ska man nu skjuta till ytterligare anslag till bland annat yrkeshögskolan under parollen ”Alla som kan jobba ska jobba”, samtidigt som man ger stöd till regionalt yrkesvux, för att ge personer som saknar gymnasieutbildning en chans att utbilda sig.

Arbetslösheten spås landa på 5,9 procent 2018, jämfört med 6,6 procent 2017.
– Våra prognoser har visat sig stämma tidigare, sa Magdalena Andersson.

Läs mer om budgeten här.