<![CDATA[Förbered dig inför 2018]]>

Checklista inför 2018 – få koll på de nya reglerna

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 11 december, 2017

Har du koll på allt du måste fixa innan årsskiftet? Från löneuttag och utdelning till aktier och nyheter att känna till? Lugn – här är din guide.

Inför årsskiftet brukar det dyka upp frågor: om gränsvärden, hur mycket lön som bör tas ut och om det är något nytt att tänka på. Något bokföringsbyrån PE Consulting tagit avstamp i och besvarar i en ny guide. Här har vi valt ut de åtta viktigaste tipsen för dig som småföretagare – och lagt till elva egna. Med den här listan i ryggen kan du lugnt skåla in det nya året.

Här är 18 viktiga saker att tänka på inför nyår

1. Nytt företag? Starta innan årsskiftet
När det gäller den lågbeskattade utdelningen är det den som äger aktierna den 1 januari och hela kalenderåret som får tillgodoräkna sig den. Så starta företaget innan årsskiftet för att inte gå miste om möjligheten.

2. Ta ut tillräckligt med lön
Är du aktiv delägare och äger mer än fyra procent i ett fåmansföretag kan det vara idé att se till att du själv eller närstående tar ut tillräckligt med lön från företaget före årsskiftet. Ni får nämligen ta utdelning som bara beskattas med 20 procent för en summa som motsvarar 50 procent av det totala lönebeloppet.
Men för att det ska gälla för måste ägare eller närstående till ägare ta ut ett minsta löneuttag (så kallad spärrlön). Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 428 000 kr är spärrlönen 590 400 kr (9,6 inkomstbasbelopp) i löneuttag 2017.
Är de totala lönerna 2017 lägre än 4 428 000 kr beräknar du spärrlönen enligt förlänade: 6 IBB + 5% x löner till anställda inkl ägare 2017 (6 inkomstbasbelopp = 369 000 kr 2017)
Du kan även få ta ut utdelning baserat på hur mycket utdelningsbara medel som finns i ditt bolag eller enligtett schablonbelopp.

Läs mer här: Så stor utdelning kan du ta ut

3. … men ta inte för hög lön
När du sätter din egen lön så tänk på att om den överstiger 452 100 kr beskattas den med cirka 50 procent och över 651 700 kr med cirka 55 procent. Hur hög lön du tar ut påverkar sådant som framtida pension, föräldrapenning och sjukförsäkring. Gränsen för pensionsrätt från staten går vid 496 305 kronor, och gränsen för bästa tänkbara inkomstskydd från det offentliga om något skulle hända dig går vid 448 000 kronor.

Läs mer här: Hur mycket ska jag ta ut i lön 

4. Om du har aktiebolag kan du…
Skjuta upp en del av beskattningen på framtiden med lite olika alternativ.Du kan avsätta kan avsättas 25procent av vinsten till en periodiseringsfond. Men se upp så du inte missar beskattningen av schablonräntan (0,36% för bokslut under 2017) på periodiseringsfonder.
Genomföra planerade inköp av förbrukningsinventarier innan årsskiftet. Även större inventarieköp som drar ned vinsten kan göras innan årsskiftet, men bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag.

5. Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du..
Göra avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond och skjuta en del av beskattningen på framtiden.

6. Se över dina aktier
Har du orealiserade realisationsvinster eller förluster på aktier? Kanske dags att realisera dessa för att erhålla full kvittning mot sådant som du redan realiserat?

7. Ge julklappar – utan skattesmäll
Julgåvor om 450 kronor inklusive moms till personalen är avdragsgilla för bolaget och skattefria för de anställda, överstiger marknadsvärdet detta belopp blir däremot hela gåvan skattepliktig.
Det spelar ingen roll om du som arbetsgivare förhandlat till dig ett förmånligt pris på gåvan, det är marknadsvärdet som är avgörande – vad den anställde själv skulle betalat för gåvan. Porto, frakt och dylika kostnader räknas inte in i värdet.

Läs mer här: Julbord för anställda och kunder

8. Se upp för att försöka fakturera för styrelseuppdrag
Den 20 juni i år kom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som fastslår att uppdrag som styrelseledamot är ett personligt uppdrag som framöver ska beskattas som inkomst av tjänst.

9. Skaffa LEI registrering
Redan i januari kommer det krävas LEI-kod för företag som handlar med aktier i bolag. LEI står för Legal Entity Identifier. Det kan ta en tid innan registreringen är färdig, så var ute i god tid. Det kostar cirka 1 000–1 100 kronor för registreringen, sedan cirka 900 kronor i årlig underhållsavgift. Det finns skillnader bolagen emellan.

10. Missa inte nya regler för personaloptioner
Från och med den 1 januari 2018 kommer nya regler att gälla för personaloptioner i företag som uppfyller vissa kriterier. Kortfattat kan växande startups nu ge ut optioner till sin personal och den anställde betalar ingen skatt förrän aktien man köpt för optionen säljs igen. De nya reglerna innebär att förmånen inte ska tas upp till beskattning. Den anställde betalar skatt först när aktien man köpt för optionen säljs igen. Då är det vanlig kapitalskatt på 30 procent som gäller. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter.
Förändringarna kommer träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i förhållande till optioner som har förvärvats efter den 31 december 2017.

11. Verklig huvudman
De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Att anmäla verklig huvudman är gratis till och med den 1 februari 2018 sedan kommer det kosta 250 kronor.

Läs mer här: Så anmäler du verklig huvudman

12. Arbetsgivardeklaration på individnivå
Arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.
Redovisningen införs i två steg:
Den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. Se om du omfattas av lagen.
Den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.

13. Sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren (Växa-stöd)
En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) utökas från att enbart ha gällt enskilda näringsidkare från och med 1 januari 2017 till att även gälla för aktiebolag och för handelsbolag som anställer sin första medarbetare. Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda innebär de nya reglerna att de här företagen endast betalar ålderspensionsavgift (10,21 procent) under längst tolv månader.
Utvidgningen av växa-stödet för aktiebolag och handelsbolag gäller bara för ersättning som har betalats ut under perioden 1 januari 2018 – 31 december 20121. De nya reglerna ska tillämpas från 1 januari 2018.

14. Höjd skatt för sparande i ISK och kapitalförsäkring
En höjd beskattning föreslås på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringar. Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska enligt förslaget beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet. I dagsläget beräknas schablonintäkten genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

15. Ökad SGI för företagare
Regeringen föreslår att företagare ska kunna få en sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) som minst motsvarar lönen för liknande arbete under den tid som aktiebolaget är under uppbyggnad.

16. Bonus-malus och bränslebytet
Går regeringens förslag igenom blir det nya regler för fordonsskatt den 1 juli. Förslaget består av flera delar och gäller nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Befintliga fordon omfattas alltså inte. Här är några av punkterna:

* Bensin- och dieseldrivna bilar får förhöjd fordonsskatt under de tre första åren efter att fordonet blir skattepliktigt första gången.

* Femåriga skattebefrielsen för miljöbilar slopas. Supermiljöbilspremien ersätts av bonus för bilar med väldigt låga utsläpp. Bilar med nollutsläpp får 60 000 kronor i bonus för att sedan trappas av till 10 000 kronor i bonus för bilar med max 60 gram utsläppt koldioxid.

Läs mer på regeringen.se.

17. GDPR – nya registerlagen
Den 25 maj ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen GDPR. I korta ordalag handlar lagen om att alla personer som finns i något av dina register (kundklubbar, personallistor, kundregister och så vidare) har rätt att bli borttagna. Detta kräver nya rutiner för att stärka skyddet och rättigheterna för personer som registreras. Missar man detta som företag kan det bli dryga böter.

18. Subvention på elfordon
Förutom rabatt på eldrivna bilar blir det nu även subvention på eldrivna cyklar, mopeder och lastelcyklar. (Dock inte segway, sparkcykel eller hoverboard.) Bidraget motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms. Men maximalt 10 000 kronor. Gäller retroaktivt för köp från 20 september 2017. Bidraget söks via Naturvårdsverket. Se bara till att det går att identifiera just din cykel på kvittot, genom ramnummer eller registreringsnummer eller annat ID-nummer.